Hva kan jeg bli?

Datateknologi - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig - Trondheim

Hva kan du bli?

Som ferdigutdannet sivilingeniør i datateknologi er du godt orientert om dagens utfordringer og løsninger. 
Du blir godt forberedt på å utvikle nyskapende løsninger for fremtidens utfordringer. 

Datateknologi kan brukes til å utvikle innovative løsninger for å optimalisere transportnettverk, fremme resirkulering og avfallsbehandling, og utvikle smarte bysystemer som reduserer energiforbruket og forbedrer livskvaliteten.

Stadig mer digitaliseres og datateknologi spiller en stadig viktigere rolle i ulike områder som for overvåkning og analyse av miljødata, effektivisere helsetjenester og utvikle løsninger for velferdsteknologi, optimalisere energiforbruket, utvikle analyseverktøy og varslingssystemer, samt helseovervåkning og diagnostikk for å fremme en bærekraftig samfunnsutvikling.

Ingeniører jobber ofte i team med andre fagfolk for å løse komplekse problemer, og gode samarbeidsevner er avgjørende. Oppgavene er komplekse og krever ofte godt tverrfaglig samarbeid. Mange datateknologer trer derfor inn i lederroller i prosjekter og selskaper av ulik størrelse.

Godt arbeidsmarked

Utdanningen gir deg et solid faglig fundament som sikrer deg valgfrihet i din videre karriere.
Datastudenter får ofte jobbtilbud 10-12 måneder før de er ferdig med utdanning.

Bedrifter kommer til NTNU for å få presentere seg for deg og gjøre et godt inntrykk så tidlig som mulig. Du kan komme i kontakt med bedriftene for å diskutere sommerjobber og ansettelse både på bedriftspresentasjoner og jobbmesser.
 

Du kan bli:

  • Teknologi- og bedriftskonsulent  
  • IT prosjektleder
  • Digital tjenestedesigner
  • Høyytelse- og grafikkprogrammerer  
  • Dataarkitekt  
  • Algoritmeingeniør  
  • Programvareutvikler  
  • Dataforsker og databaseansvarlig  

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.
 

NTNU tilbyr en ph.d.-utdanning innen IT:

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karrieretjenester – hva kan du, hva vil du, hva nå?

NTNU Karriere tilbyr webinarer, kurs, workshops og nettressurser. Bli mer bevisst din kompetanse og hvordan den kan brukes i arbeidslivet. Få større trygghet i utdannings- og karrierevalg, og forbedre dine jobbsøkerferdigheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

9000 studenter som ble uteksaminert mellom 2019-2021 har fortalt hvordan det har gått med dem etter studiene på NTNU. Les om NTNUs kandidatundersøkelse.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon