Master i teknologi 5-årig, Trondheim

Industriell design

– Søk opptak

Opptakskrav

Gode tegneferdigheter anbefales, men er ikke obligatorisk.

Normalt gjelder generell studiekompetanse + Matematikk (R1 + R2) og Fysikk 1 eller tilsvarende (opptaksregler). For opptak til sivilingeniørstudiene ved NTNU kreves karakteren 4 eller bedre i matematikk fra videregående skole (Matematikk R2 eller tilsvarende). Mer om krav til matematikk.

Opptak fra 3-årig ingeniørhøgskole

Det er åpnet for at søkere med forkurs fra de statlige høgskolene (innenfor ingeniør- og maritim utdanning) kan søke opptak til sivilingeniørstudiene. Søkere med 3-årig norsk høgskoleingeniørutdanning (bachelorutdanning), som ønsker å søke opptak til 2-årig masterstudium i teknologi, søker direkte til NTNU via SøknadsWeb.

Reservasjon av studieplass?

Det er mulig å søke om å reservere studieplassen dersom du har en god grunn til det (førstegangstjeneste, sykdom m.m). For å kunne reservere studieplassen må du takke ja til den tilbudte plassen innen fristen og deretter søke Opptakskontoret ved NTNU skriftlig om å få reservere studieplassen til neste år.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om studieprogrammet, kontakt studiekonsulent: Anne Kristin Stenersen.  E-post: kontakt@id.ntnu.no (Fakultet Arkitektur og Design)

Videre lesning


Tue, 13 Mar 2018 13:11:55 +0100

Hvordan søke opptak

Tallet 1. Illustrasjon. Søk opptak via Samordna opptak

Frist: 15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning og utenlandsk utdanning.
Frist: 1. mars – frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse

Tallet 2. Illustrasjon Last opp dokumentasjon

Frist: 20. mars – for deg med søknadsfrist 1. mars.

Frist: 20. april – for deg med søknadsfrist 15. april

Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

Frist: 1. juli – Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette innen 1. juli.

Tallet 3. Illustrasjon Omprioritere studieønske

Frist: 1. juli – Siste frist for å omprioritere studieønskene dine.

Tallet 4. Illustrasjon Svar på søknaden

Frist 24. juli – Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden innen 20. juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 24. juli. Her finner du en svarside der det står hvilket for studium du har fått tilbud fra, og hvilket studium du kan stå på venteliste til.

Studiestart

Når du har takket ja til plassen blir du opprettet som student ved NTNU og får tilgang til Studentweb, der du kan finne utdanningsplan og betalingsinformasjon for semesteravgiften. 


Spørsmål

Ofte stilte spørsmål med svar

Ta gjerne kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål.

Poenggrenser

Til mange studier er det flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser. Se oversikten som viser poenggrensene for hvert studium.


Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør (5-årig)
Studieprogramkode: MTDESIG
Studiepoeng: 300

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194768

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for design, Fakultet for arkitektur og design