Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Industriell design

– Søk opptak

Opptakskrav

Gode tegneferdigheter anbefales, men er ikke obligatorisk.

Normalt gjelder generell studiekompetanse + Matematikk (R1 + R2) og Fysikk 1 eller tilsvarende (opptaksregler). For opptak til sivilingeniørstudiene ved NTNU kreves karakteren 4 eller bedre i matematikk fra videregående skole (Matematikk R2 eller tilsvarende). Mer om krav til matematikk.

Opptak fra 3-årig ingeniørhøgskole

Det er åpnet for at søkere med forkurs fra de statlige høgskolene (innenfor ingeniør- og maritim utdanning) kan søke opptak til sivilingeniørstudiene. Søkere med 3-årig norsk høgskoleingeniørutdanning (bachelorutdanning), som ønsker å søke opptak til 2-årig masterstudium i teknologi, søker direkte til NTNU via SøknadsWeb.

Reservasjon av studieplass?

Det er mulig å søke om å reservere studieplassen dersom du har en god grunn til det (førstegangstjeneste, sykdom m.m). For å kunne reservere studieplassen må du takke ja til den tilbudte plassen innen fristen og deretter søke Opptakskontoret ved NTNU skriftlig om å få reservere studieplassen til neste år.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om studieprogrammet kontakt studiekonsulent: Anne Kristin Stenersen
E-post: studier@ad.ntnu.no (Fakultet Arkitektur og Design)

Videre lesning


Tue, 14 Mar 2017 14:37:59 +0100

Hvordan søke opptak

Søk opptak via samordna opptak

Frist: 15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning.
Frist:   1. mars – for deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden).

Last opp dokumentasjon

Frist: 10. mai – Fristen er 20. mars for deg med søknadsfrist 1. mars. Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

Frist: 1. juli –  Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette i etterkant.

Omprioritere studieønske

Frist: 1. juli – Siste frist for å omprioritere studieønskene dine.

Svar på søknaden

Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden 20 juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 26. juli.


Spørsmål

Ofte stilte spørsmål med svar

Ta gjerne kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta kontakt med Opptakskontoret tlf. 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål om opptaket.


Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak     

Fakta

Gradsnivå:
Mastergrad/Sivilingeniør 5-årig

Studieprogramkode: MTDESIG

Studiepoeng: 300

Studiekode (Samordna opptak):
194 768 

Vertsfakultet:
Ingeniørvitenskap og teknologi

Vertsinstitutt:
Produktdesign
Telefon: (+47) 73 59 01 00
e-post: iipd-info@ivt.ntnu.no

Studieplasser 2016: 40

Opptaksgrenser 2016:
Ordinær: 58,8 / Primær: 54,8

Linjeforening:
Leonardo