Hva lærer jeg

Industriell design - masterstudium

Hva lærer du?

Studentene på industriell design jobber i prosjekter hvor de utvikler og designer produkter, varer og tjenester. Det omfatter fysiske gjenstander såvel som brukergrensesnitt og designstrategier. 

Som teknologistudent får du også undervisning i sivilingeniørfag som matematikk og fysikk. Det hjelper deg når du skal kombinere design med gode tekniske løsninger.

Studentene på industriell design jobber i prosjekter hvor de utvikler og designer produkter, varer og tjenester. Det omfatter fysiske gjenstander såvel som brukergrensesnitt og designstrategier. 

Som teknologistudent får du også undervisning i sivilingeniørfag som matematikk og fysikk. Det hjelper deg når du skal kombinere design med gode tekniske løsninger.

Du kan spesialisere deg i

  • Produktdesign - design og utvikling av fysiske produkter 
  • Interaksjonsdesign - design og utvikling av brukergrensesnitt

Teknologi og design

Studiet gir deg grunnleggende teknologisk kompetanse og ferdigheter i produktdesign, estetikk og menneske-maskininteraksjon. Du lærer også vitenskapelige og profesjonelle arbeidsmetoder i produktutvikling og design.

Teknologi og menneske

I tillegg får du

  • bedre forståelse av hvordan bruk av teknologi får konsekvenser for økonomi, økologi og samfunn
  • økt kreativitet og evne til kommunikasjon, lederskap og samarbeid
  • utviklet din evne til å ta sosialt og etisk ansvar

Prosjektarbeid

På studiet jobber du ofte i prosjekt og gruppearbeid med tett oppfølging fra veileder. Oppgavene er ofte bygget på virkelige problemstillinger med oppdragsgivere fra næringslivet. 

Derfor vil du også lære å

  • forstå behovene til forskjellige brukergrupper
  • styre prosjekter og arbeide i team

Se under Læringsutbytte for mer detaljer om hva du lærer.