Matematikkrav - femårig master i teknologi/sivilingeniør

Matematikkrav - femårig master i teknologi/sivilingeniør

For opptak til femårige masterprogram i teknologi/sivilingeniør ved NTNU må du ha Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 fra videregående skole, og karakteren 4 eller bedre i snitt i Matematikk R2. 

Kalkulatorer på et skrivebord med papirer og elektronisk utstyr/FOTO

 

Hvis du ikke har tatt Matematikk R2 på videregående skole eller ikke har et høyt nok snitt i dette faget, så kan du også dekke karakterkravet på én av følgende måter:

Fag

Karakterkrav

Ettårig forkurs for ingeniørutdanning

C eller bedre

Halvårig realfagskurs i matematikk og fysikk ved universiteter og høgskoler

C eller bedre

15 studiepoeng i matematiske fag fra høyere utdanning

C eller bedre i snitt

Eksamen artium fra linjegymnas

Tilfredsstillende eller godt

Andre godkjente grunnlag

Vurderes opp mot karakterkravet 4 i R2

Kontakt Opptak

Kontakt Opptak

E-post:
opptak@ntnu.no

Telefon:
73 59 77 00
Måndag–fredag 09:00–11:30

Postadresse:
 NTNU Enhet for opptak
Transportsentralen
S. P. Andersens veg 11
7031 Trondheim