Krav til matematikk

Opptakskrav til 5-årig integrert master i teknologi og arkitektur

Krav til matematikk

Gjelder for: Opptak til integrerte 5-årige masterprogram i teknologi/sivilingeniør ved NTNU

For opptak til integrerte 5-årige masterprogram i teknologi/sivilingeniør ved NTNU kreves R1+R2 og Fysikk 1 fra videregående skole, og med karakter 4 eller bedre i R2. 

Illustrasjonsbilde/FOTO

Kan dekkes på ulike måter

Matematikk-kravet til master i teknologi/sivilingeniørprogrammene kan dekkes på flere ulike måter, ikke bare via R1+R2 i videregående skole. For opptakskrav til femårige masterutdanningene i sivilingeniørstudiet tilsvarende R1+R2 gjelder følgende:

FAG

Karakterkrav

R1+R2

snitt av standpunkt/eksamenskarakter i R2 må være 4 eller bedre

Fagkravet dekket fra forkurs fra ingeniørutdanning

C eller bedre

Fagkravet dekket ved halvårig realfagskurs ved høyskole

C eller bedre

Fagkravet dekket i Fransk Bac

Bestått med 11 eller bedre

Fagkravet dekket i form av studiepoeng i matematiske fag fra høyere utdanning

C eller bedre

Eksamen artium fra linjegymnas

Tilfredsstillende eller godt

IB-utdanning - Standard level eller tilsvarende

5 eller bedre

IB-utdanning - Higher level

4 eller bedre

Søkere med andre godkjente grunnlag

Vurderes opp mot karakterkravet 4 i R2

 

Andre relevante lenker

Generelt om søknad til NTNU
Lover og regler (samordna opptak sine nettsider)
NTNUs opptaksforskrift (lovdata.no)

Kontakt

Kontakt

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om hvordan du kan søke eller hva som kreves for å kvalifisere.

Telefontid:
Mandag-fredag 09:00-11:30.

NTNU i Trondheim
Telefon: 73 59 77 00
E-post: opptak@ntnu.no 

NTNU i Gjøvik
Telefon: 61 13 54 00
E-post:
opptak@ntnu.no  

NTNU i Ålesund
Telefon: 70 16 12 00
E-post: opptak@ntnu.no 

Postadresse NTNU Trondheim

NTNU, Avdeling for studieadministrasjon
Opptak
​​​​​​​Postboks 8900
7491 Trondheim