Hva kan jeg bli?

Industriell design - masterstudium

Hva kan du bli?

Foto: Geir Mogen/NTNU

Som industriell designer har du kunnskaper både fra realfag og designfag. Det gir muligheter i mange bransjer, blant annet konsulentbransjen, telekom, media og it, og innenfor forskning og undervisning

Studenter våre jobber med design og produktutvikling gjennom prosjekter i industrien, innenfor konsulentbransjen, telekom, media og it, og med forskning og undervisning. Mange starter også sin egen design-bedrift.

Arbeidsmarkedet for industridesignere

En arbeidsmarkedsundersøkelse som linjeforeningen Leonardo utfører annethvert år viser situasjonen på arbeidsmarkedet for industridesignere fra NTNU. 

De fleste jobber innenfor bransjene 

  • konsulent
  • telekom
  • media 
  • IT

Innenfor bransjene jobber mange med 

  • interaksjonsdesign
  • utvikling av presentasjonsmateriell
  • produktutvikling
  • brukergrensesnitt

Her kan du se mer detaljerte resultater fra rapportene hvis du ønsker

Studentintervju

-Variert med stor frihet

Navn: Hilde Merete F. Slette

Utdanning: Interaksjonsdesigner

Arbeider som: Interaksjonsdesigner og konsulent hos BEKK

Hva er det beste med jobben din?

Som interaksjonsdesigner og konsulent er arbeidsdagene mine veldig varierte og spennende. Jeg får være med på å løse komplekse problemstillinger, og har stor frihet til å legge opp arbeidsdagene selv. Under et år etter at jeg startet har jeg allerede jobbet med 3 forskjellige prosjekter i ulike team, samt fordypet meg i et tema på egenhånd.

Hvordan ser en arbeidsdag ut for deg?

Jeg jobber som konsulent, noe som vil si at jeg leies inn av en kunde, som regel sammen med et utviklingsteam, for å hjelpe kunden med å lage et digitalt produkt. Det kan være alt fra en nettside, til en app eller et større system over flere flater. Min rolle i et slikt team er i hovedsak å ha fokus på sluttbrukeren, og sørge for at produktet er brukervennlig og dekker behovene til dem som skal benytte seg av det.

Arbeidsoppgavene varierer fra prosjekt til prosjekt, men hittil har jeg jobbet mye med å

- planlegge og utføre brukerintervjuer og brukertester
- være et kontaktpunkt mellom kunde, sluttbrukere og utviklere
- skisse opp/visualisere konsepter og ideer
- lage digitale prototyper
- i de tilfellene hvor det ikke er en grafisk designer på prosjektet, har jeg laget ferdige designskisser til utvikling

På hvilken måte har dine studier vært relevant for jobben din?

Det jeg har fått mest nytte av fra studiet er fokuset på å teste ut designet tidlig gjennom brukertester og designkritikker, i tillegg til å holde presentasjoner, argumentere for valgene man har gjort, stille masse spørsmål og bruke designprosessen for å løse komplekse oppgaver.

Videre studier

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.