Kontakt

Industriell design - masterstudium (5-årig)

Kontakt

Vi kan blant annet hjelpe deg med

  • utdanningsplan
  • studieprogresjon
  • utenlandsopphold
  • permisjon
  • retningsvalg
  • utfordringer i studiehverdagen

Ofte stilte spørsmål om industriell design

Ofte stilte spørsmål om industriell design

Hva trenger jeg for å bli en god designer?

Du bør være en åpen og nysgjerrig person som er interessert i å påvirke dine og andres omgivelser. Som industridesigner må du ta stilling til utfordringer knyttet til blant annet teknologi, estetikk, materialer, miljø og økonomi. Du må bidra til å skape løsninger og til å evaluere og velge alternativer. Dette krever kreativitet, selvstendighet og pågangsmot, i tillegg til å kunne arbeide målbevisst og strukturert.

En viktig del av studiet består av å formgi produkter. Derfor er det en fordel å ha praktisk sans, god romforståelse og interesse/anlegg for tegning.

Må jeg være kreativ og glad i å tegne, eller vil jeg lære det i løpet av studiet?

Det er en stor fordel å være kreativ og ha interesse og anlegg for tegning og skapende arbeid. Men du lærer også mye gjennom undervisningen i estetikk, som starter på et grunnleggende nivå. På studiet utvikler du ferdigheter innen tegning, visualisering, formforståelse og fargebruk som du ikke har fått anledning til i en vanlig videregående skole.

Er studiet mest praktisk, eller gis det også plass til teori?

De to første årene undervises det like mye i designfag som i teoretiske ingeniørfag som matematikk, fysikk og informasjonsteknologi. Fra det tredje året kan du spesialisere deg og velger selv hvilken retning du vil gå. Studentene avslutter derfor studiet med noe ulik kompetanse. Noen ønsker å arbeide mest med formgiving, mens andre satser på produktutvikling, interaksjonsdesign, tjenestedesign eller ledelse.

Hvor gamle er studentene som begynner på dette studiet?

Gjennomsnittsalderen til de som starter på studiet er rundt 20–21 år. Førti prosent kommer inn rett fra videregående skole (primærvitnemålskvote). En del av dem som tas opp har allerede gått ett til to år på NTNU eller et annet universitet eller høyskole.

Hvor mange får plass ved studiet?

Se https://www.ntnu.no/studier/mtdesig

Får man kjønnspoeng til dette studiet?

Nei, kjønnsfordelingen har vært omtrent 50-50 de siste årene.

Må jeg ta ex.phil og ex.fac. før jeg begynner, eller er disse en del av studiet?

Ex.phil er en del av 3. semester og kalles fellesemne. Ex.fac. kreves ikke for dette studiet.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo gir en industridesign-utdanning. Er det store forskjeller på denne utdanningen og industriell design/produktdesign ved NTNU?

Studiet ved arkitekthøyskolen i Oslo legger mer vekt på estetikk og mindre vekt på teknologi. «Industriell design», eller «teknisk design» som det het før, gjenspeiler at studiet på NTNU munner ut i en sivilingeniørgrad.

Hva kalles industriell design på engelsk?

Industrial Design Engineering

Kan jeg bytte til industriell design fra et annet studie på NTNU?

Alle studenter må søke om opptak via Samordna opptak og begynne på første studieår. Hvis du allerede har tatt emner som er obligatoriske på industriell design ved andre studieprogram ved NTNU, trenger du ikke ta dem på nytt.

Hvis jeg kommer inn ved et annet universitet enn NTNU, kan jeg flytte over til NTNU etter hvert?

Alle studenter må søke om opptak via Samordna opptak. Hvis du kommer inn kan du søke om å få godkjent emner som du har tatt ved andre universiteter eller høyskoler. Da kan du fullføre studiet på kortere tid.

Krysspublisert : Andre tjenester (IKKE LOKALT INNHOLD HER)