Studiets oppbygning

Industriell design - masterstudium (5-årig)

Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i industriell design gjennomføres på fem år og kan bare tas på heltid på campus.

De to første årene får du grunnleggende kunnskaper innenfor matematikk, fysikk, IT og designfag. Deretter velger du studieretning produktdesign eller interaksjonsdesign.

1.–2. år

De første to årene deles mellom grunnleggende tekniske emner og innføring i estetikk, designmetodikk, brukersentrert design, bærekraftig design og praktiske designprosjekter.

3. år

Det tredje året velger du en av disse to studieretningene:

Produktdesign – design og utvikling av fysiske produkter

 • Grunnleggende ingeniøremner: Mekanikk 1, Mekanikk 2, Objektorientert programmering
 • Studieretningsemner: Mekatronikk, Design for industrialisering, Design av strukturert emballasje

Interaksjonsdesign – Design og utvikling av brukergrensesnitt

 • Grunnleggende ingeniøremner: Webteknologi, Objektorientert programmering
 • Studieretningsemner: Spilldesign, Brukergrensesnittdesign, Informasjonsvisualisering

Det 3. året er det også en større ekskursjon for alle studentene.

4. og 5. år

 • Emnene Systemdesign og Strategisk design i tillegg til valgfrie emner. 
 • Egne prosjekter hvor du kan spesialisere deg innenfor Institutt for design sine forskningsområder.
 • Fordypningsarbeid på totalt 22,5 studiepoeng.

Undervisningen i det 4. og 5. året er i hovedsak på engelsk.

Masteroppgave

Studiet avsluttes med masteroppgaven som er et fordypningsarbeid med tilhørende skriftlig rapport på 30 studiepoeng. Masteroppgaven kan tas ut når du har bestått alle emnene i utdanningsplanen og oppfylt kravet om 12 ukers arbeidslivserfaring. Masteroppgaven varer normalt i 20 uker.

Utveksling

Over halvparten av studentene på industriell design reiser på utvekslingsopphold i utlandet. De fleste drar det fjerde året.

Tips:

 • Start planleggingen i god tid.
 • Tenk over hvilket språk de snakker dit du vil reise.
 • Kontakt studieveilederen din for hjelp og informasjon.
 • Du må ha god nok studieprogresjon for å kunne reise.

Anbefalte universiteter

For designstudentene anbefaler Institutt for design disse institusjonene som de har regelmessig studentutveksling til:

Norden

 • DTU, Technical University of Denmark, Design og Innovasjon

Vest-Europa

 • Delft University of Technology, Industrial Design Engineering, Nederland
 • Ensci Les Ateliers, Paris, Frankrike
 • Politecnico di Milano, Dipertimento di Design, Italia
 • Loughborough University, Design School, England
 • Elisava, Barcelona School of Design, Engineering, Spania
 • Universität für Angewandte Kunst, Østerrike
 • Universitat Politecnica de Valencia, Spania

Asia og Osceania

 • National University of Singapore, School of Design & Environment, Singapore
 • Seoul National University, Sør-Korea   
 • University of New South Wales, Australia
 • RMIT University, Melbourne, Australia

Amerika

 • Ponteficia Universidad Catolica de Chile, Chile

Veiledning og hjelp

Studieveileder på ditt studieprogram kan gi deg råd om 

 • forhåndsgodkjenning og emnevalg
 • tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning

Les mer om søknadsprosedyrer, frister, stipend osv.

Studentintervju

Selma Gravir dro til Barcelona på utveksling

Navn: Selma Gravir

Studieprogram: Industriell design

Studieretning: Interaksjonsdesign

Sted: Trondheim (5-årig master) Barcelona -utveksling høsten 2021.

Hvorfor dro du på utveksling?

Jeg dro på utveksling fordi det er en gylden mulighet til å bo i et annet land, og oppleve en annen måte å leve på. Jeg ville se hvordan de så på og jobbet med design i Barcelona, og jeg ville møte nye og interessante mennesker.

Hvorfor valgte du akkurat dette lærestedet/landet?

Barcelona er en storby med strand og varme (på sommeren i det minste), som er kjent for arkitektur og design. Jeg hadde også lyst til å lære meg spansk, men burde kanskje dratt til et annet sted i Spania for det (i etterpåklokskapens lys).

Hva fikk du ut av dette utenlandsoppholdet?

Jeg har møtt veldig mange interessante mennesker, og sett hvordan de jobber med design på ELISAVA (designskolen i Barcelona). Det har også vært gøy å bo i en så stor by!

Kan vi si at utveksling knytter verden sammen?

Det er iallfall en start!

Hvordan er fritiden din som student?

Fritiden min som student består av å henge med venner, jobbe med startup og være ute i naturen.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan