Logopedi

Logopedi

Erfaringsbasert masterprogram

Studier EVU-faktaboks

Dette studiet henvender seg til lærere, spesialpedagoger, førskolelærere, sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosionomer, språkvitere, tegnspråktolker, audiologer og andre med relevant bakgrunn som ønsker å utdanne seg som logoped.


Logopedistudiet ved NTNU er et samlingsbasert deltidsstudium over 4 år, som bygger på treårig høyere utdanning og minst to års relevant arbeidserfaring. 

Logopedi er et fag- og forskningsfelt som handler om kommunikasjons-, språk-, tale-, stemme- og svelgevansker, og behandlingen av disse.

Med en mastergrad i logopedi, vil du være i stand til å vurdere, behandle og forebygge vansker og lidelser knyttet til språk, tale, kommunikasjon og svelging. 

Les mer om hva du lærer

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med 50 % studiebelastning over fire år, slik at du kan jobbe ved siden av. Studenter som har gjennomført programmet har erfart at studiet til tider krever mye arbeidsinnsats, med innlevering av arbeidskrav mellom de obligatoriske samlingene. Hvis du jobber i heltidsstilling anbefaler vi derfor at du reduserer stillingsprosenten, helst ned til 50 % om du kan. 

Fire av emnene har krav om praksis på 50 timer, dvs. 200 timer praksis totalt for studiet.

Les mer om studiets oppbygning

Undervisningen legges opp i tre til fire samlinger per semester. Semestrene med praksisemner kan ha fire samlinger per semester.

Les mer om undervisning

Studieprogrammet krever at du har høyere utdanning (180 studiepoeng) og minst to års relevant yrkeserfaring. Du kan ikke søke dette studieprogrammet rett fra videregående skole.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kursavgiften for studenter som blir tatt opp høsten 2024:
kr 19 600 for første semester høsten 2024. Deretter blir prisen per semester justert noe fra våren 2025. 

 

Les mer om kostnader

Opptak og opptakskrav

Telefon 73 59 77 01
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no

Faglig kontaktperson

Rein Ove Sikveland
Telefon: 73 59 19 98
E-post rein.o.sikveland@ntnu.no

Studieveileder/koordinator

Trude Hjulstad
Telefon 73 59 67 24
E-post trude.hjulstad@ntnu.no

Studieadministrativ kontaktperson

Annveig Skurseth
Telefon 91 89 72 61
E-post videre@ntnu.no