Kontakt

Funksjonshemming og samfunn - masterstudium

Kontakt

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om studiet, kan du kontakte studieveileder. Studieveileder kan for eksempel hjelpe deg med:

  • generelle spørsmål om studieprogrammet
  • utdanningsplan
  • fremdrift i studiet
  • utfordringer i studiehverdagen
  • tilrettelegging
  • utenlandsopphold
  • permisjon
  • videre studier
  • jobbmuligheter

Enten du er i starten av ditt studieløp, er i slutten av studiet eller lurer på om du skal søke opptak kan det være at du har behov for studieveiledning. Du kan ha konkrete spørsmål eller bare ønske å diskutere noe du er usikker på knyttet til studiehverdagen med en studieveileder.

Studieveiledning kan være mye forskjellig. Alt fra korte informasjonsspørsmål om oppmelding til eksamen eller hvordan man kan søke om permisjon, til spørsmål om oppbygging av graden, fagvalg, karrieremuligheter eller motivasjonsproblemer.

Avtale på forhånd eller stikke innom?

Ofte kan det være best å avtale en veiledningstime på forhånd slik at vi kan sette av tid til å snakke uforstyrret sammen.

Bestill time for studieveiledning

Hvem kan du snakke med?

Har du generelle spørsmål eller korte faktaspørsmål kan du ta kontakt med hvem som helst av studieveilederne ved instituttet. Ønsker du veiledning knyttet til ditt studium anbefaler vi deg å ta kontakt med den studieveilederen som har hovedansvar for det studieprogrammet du går på eller ønsker å søke deg inn på.

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

  • For deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning

Studentdemokratiet

Her kan du lese om studentdemokratiet ved NTNU