Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Kvam, Lisbeth; Pedersen, Heidi; Witsø, Aud Elisabeth. (2017) Participation at the interface with health and welfare services. Participation in Health and Welfare Services. Professional Concepts and Lived Experience.
  • Pedersen, Heidi. (2013) Løsningsorientert bruk av arbeidsevnevurdering i NAV. Fagutvikling i velferdstjenester.
  • Pedersen, Heidi; Tronvoll, Inger Marii. (2011) Praksisnær forskning - fra dokumentasjon til handling. Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet.

Rapport/avhandling

  • Pedersen, Heidi; Aasback, Anne Wullum; Alseth, Ann Kristin; Marthinsen, Edgar; Nyland, Jan Ove. (2011) Arbeidsevnevurdering i NAV - Brukerorientert prosess eller ren prosedyre. 2011. ISBN 978-82-7570-253-9.
  • Tronvoll, Inger Marii; Pedersen, Heidi. (2009) Tilgjengelig, tålmodig og kreativ – Sosialfaglig arbeid i Tiltak for unge rusmisbrukere (TIUR). 2009.
  • Pedersen, Heidi. (2007) På vei mot NAV - En analyse av sosialt arbeid i mottak ved Offentlige Servicekontor. 2007.