Hva kan jeg bli?

Funksjonshemming og samfunn - masterstudium

Hva kan du bli?

Med en master i funksjonshemming og samfunn kan du arbeide med et bredt spekter av oppgaver knyttet til funksjonshemming. Du kan for eksempel jobbe med:

 • fag- og politikkutvikling
 • forsknings- og utredningsarbeid
 • undervisning og veiledning om funksjonshemming
 • tilrettelegging i eksempelvis bolig og fritid

Du kan jobbe i eller hos:

 • kompetansesenter og kunnskapsportaler
 • hjelpemiddelsentraler
 • spesialisttjenesten og (re)habiliteringstjenester
 • fagorgan og direktorat
 • universitets- og høgskolesektoren
 • frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner
 • kommune som konsulent for funksjonshemmede
 • arbeidsliv og oppvekstsektoren som veileder

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 

 

Videre studier

Vil du ta videreutdanning eller deltidsstudier?

NTNU VIDERE tilbyr videreutdanning og deltidsstudier tilpasset deg som er i arbeidslivet. 

Du kan ta videreutdanning innenfor

Kursene er av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå. Undervisningen er fleksibel og har ofte en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. 

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.