Hva lærer jeg

Funksjonshemming og samfunn - masterstudium

Hva lærer du?

Hva er funksjonshemming og samfunn?

Hvordan henger funksjonshemming og samfunn sammen? Hva kan gjøres for å bryte ned funksjonshemmende barrierer og sosial ulikhet? 

På studiet lærer du å forstå samspillet og hva vi kan gjøre for at samfunnet skal bli mer tilgjengelig for alle. Aktuelle tema er for eksempel:

  • menneskerettigheter
  • universelt design og deltakelse
  • levekår og livsløp
  • diskriminering
  • utstøting
  • praktiske erfaringer med velferdstjenestene
  • konsekvenser av politiske reformer
  • kommunikasjon og identitet
  • normer og etikk

Hvem passer studiet for?

Masterprogrammet egner seg for deg som har interesse og erfaring fra arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser i ulike sammenhenger. Du vil lære mer om hva som hindrer diskriminering og hva som fremmer likeverd og mangfold. 

Studiet har en tverrfaglig tilnærming til funksjonshemming. Studentene kan komme fra ulike profesjoner, ulike samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag. Du har mulighet til å ta studiet på heltid og deltid.