Masterprogram 2-årig, Trondheim

Eiendomsutvikling og -forvaltning

– Søk opptak


Studieprogrammet vender seg mot kandidater med bachelor-grad eller tilsvarende. Det blir skilt mellom to opptaksgrupper:

Gruppe 1: Minimum 3 år høyere utdanning med minst 80 sp i tekniske, økonomiske eller ledelsesfag som er relevante for eiendomsutvikling, bygg og eiendomsforvaltning.

Dette vil omfatte;

  • 3-årig bachelor i Ingeniørfag – byggingeniør, og – byggdesign
  • 3-årig bachelor i Økonomi og administrasjon
  • 3-årig bachelor i Husøkonomi og serviceledelse (facility management).
  • 3-årig bachelor i Eiendomsmegling

 

Gruppe 2: Minimum tre år annen høyere utdanning (180sp), og minst to år dokumentert og relevant praksis fra eiendomsutvikling og –forvaltning

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Søknadsfrist 1. mars

For deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden)