Masterprogram 2-årig, Trondheim

Eiendomsutvikling og -forvaltning

– Søk opptak


Studieprogrammet vender seg mot kandidater med bachelor-grad eller tilsvarende. Det blir skilt mellom to opptaksgrupper:

Gruppe 1: Minimum 3 år høyere utdanning med minst 80 sp i tekniske, økonomiske eller ledelsesfag som er relevante for eiendomsutvikling, bygg og eiendomsforvaltning.

Dette vil omfatte;

  • 3-årig bachelor i Ingeniørfag – byggingeniør, og – byggdesign
  • 3-årig bachelor i Økonomi og administrasjon
  • 3-årig bachelor i Husøkonomi og serviceledelse (facility management).
  • 3-årig bachelor i Eiendomsmegling

 

Gruppe 2: Minimum tre år annen høyere utdanning (180sp), og minst to år dokumentert og relevant praksis fra eiendomsutvikling og –forvaltning

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak