Eiendomsutvikling og -forvaltning

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Eiendomsutvikling og -forvaltning

– Søk opptak

Eiendomsutvikling og -forvaltning


Studieprogrammet retter seg mot deg som har bachelorgrad eller tilsvarende. Det blir skilt mellom to opptaksgrupper:

Gruppe 1: Det kreves bachelorgrad med minst 80 studiepoeng innen arkitektur, ulike planlegginsfag, facilities management, tekniske-, økonomiske-, administrative- eller leldelsesfag som er relevante for eiendomsutvikling, bygg- og eiendomsforvaltning.

Gruppe 2: Bachelorgrad (180 studiepoeng) og minst to års dokumentert og relevant praksis fra eiendomsutvikling og -forvaltning. 

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak