Land med egne krav til dokumentasjon

Land med egne krav til dokumentasjon

Fra noen land krever vi at originaldokumentasjon av høyere utdanning sendes til NTNU direkte fra lærestedet. Hvis du har utdanning fra et av disse landene må du kontakte lærestedet ditt og be om at vitnemål og offisiell karakterutskrift sendes direkte til NTNU i en forseglet konvolutt. Disse landene er: 

USA, Canada, Eritrea, Etiopia, Filippinene, Ghana, Hong Kong, Kamerun, Macao, Nigeria, Sudan og Taiwan.

Denne listen ikke er uttømmende og endringer kan forekomme. Søkere med utdanning fra andre land kan også bli bedt om å dokumentere utdanning rett fra lærestedet.


Kina

Alle endelige vitnemål (Degree Certificates) og karakterutskrifter (Transcripts) må verifiseres gjennom China Higher Education Student Information and Career Center (CHESICC).

 

Pakistan

Endelig vitnemål (Degree Certificates) og karakterutskrifter (Marks Sheets/Result Card) fra høyere utdanning må ha stempel fra Higher Education Commission (HEC). Du finner informasjon om hvordan du kan få HEC attestasjon her.

 

Erik Sørli