Eiendomsutvikling og -forvaltning

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Eiendomsutvikling og -forvaltning

– Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Studenter som jobber sammen i gruppe.

Jobbmuligheter

Etter fullført masterprogram i eiendomsutvikling og -forvaltning vil du ha opparbeidet en bred kompetanse det er stort behov for innen både offentlige etater og private virksomheter. Som kandidat fra masterprogrammet kvalifiserer du blant annet til å lede utviklingsprosjekter av bygg og eiendommer, og ivareta forvaltning, drift og vedlikehold på vegne av byggherre.
Initiativet til masterprogrammet har kommet fra bransjen selv. De siste årene er det blitt et større fokus på bygningenes og støttefunksjonenes betydning for den totale verdiskapningen i organisasjonen. Dette betyr at kandidater med denne mastergraden svært ettertraktet innen dette feltet.

Konkurransefortrinn

Det vil være stort behov for denne typen fagprofil både innen offentlig og privat sektor, knyttet til:

  • eiendomsutvikling, forvatning, salg og utleie
  • salg av produkter og tjenester innen eiendom
  • prosjektutvikling og - ledelse
  • forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygninger
  • Facility Management (FM)

Intervjuer med tidligere studenter

Intervjuer med tidligere studenter

Ressurspublisering

Ingemund Skålnes

Bilde av Ingemund Skålnes Rådgivende ingeniør, Hjellnes Consult

Thomas Kilnes Kvam

Prosjektleder i Trondheim kommune, Eierskapsenheten

Nora Johanne Klungseth

Ph.d.-stipendiat ved NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst

Alexander Hammerhaug

Bilde av Alexander Hammerhaug Prosjektleder, HR-prosjekt AS