Studiemiljø

Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium

Studiemiljø

Studentmiljøet i Trondheim er kjent for å være det beste i Norge -og studieprogrammet i eiendomsutvikling og -forvaltning ved NTNU er det eneste av sitt slag i landet.

Hverdagen din som student ved eiendomsutvikling og -forvaltning

Det er et begrenset antall studenter som tas opp hvert år, slik at miljøet blir lite, oversiktlig og sammensveiset.

Studentene ved studiet har ulike bakgrunner fra bachelor. Eksempler er byggingeniører, økonomer, eiendomsmeglere eller samfunnsplanleggere.

Det blir vanligvis arrangert ekskursjoner både lokalt og til utlandet i løpet av studietiden. I tillegg foretar man ulike befaringer underveis i studieløpet. 

 

Linjeforeningen på studiet

Hippodamus og fadderuka

Linjeforeningen for eiendomsutvikling og -forvaltning  heter Hippodamus. 
Linjeforeningen tilbyr mange sosiale sammenkomster for studentene, og reiser også på turer sammen.

For mange er det første møtet med det sosiale rundt studentlivet fadderuka. I fadderuka stiller linjeforeningen med faddere, og i løpet av disse ukene får du gode muligheter til å bli kjent med medstudentene dine.
Selv om første møte med dem kanskje er under fadderuka, spiller Hippodamus en viktig rolle for det sosiale miljøet også etter at fadderuka er over.  Noen ganger samarbeider de også med andre linjeforeninger, slik at du får muligheten til å bli kjent med studenter på andre studieprogram.

Lesesaler, grupperom og bibliotek

Flere legger lesingen til en av de mange lesesalene Gløshaugen.

Studentene ved eiendomsutvikling og -forvaltning og fysisk planlegging har også felles lesesals- og gruppearbeidsplasser i Bergbygget på Gløshaugen

På høstsemesteret er arealene tilrettelagt for lesesals- og grupperom.
I vårsemesteret benyttes de hovedsakelig som faste masterplasser for våre avgangsstudenter, med noe lesesalsareal for førsteårsstudentene.
Det vil i november hvert år sendes ut en påmeldingsliste til våre avgangsstudenter for innmelding av ønske om fast masterplass.

Det finnes i tillegg egne saler der det er forbudt med bruk av PC for de som ønsker å lese uten lyden av fingre som (i enkelte tilfeller) hamrer mot tastaturet og egne lesesalordninger for masterstudenter.

Det er også gode muligheter for de som foretrekker å arbeide i grupper. En rekke grupperom og studieceller er tilgjengelige rundt over hele campus. Disse er det også anledning til å reservere på forhånd.

På campus finner du også Arkitektur- og byggbiblioteket som har flere lese- og arbeidsplasser som kan brukes av studentene.