Eiendomsutvikling og -forvaltning

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Eiendomsutvikling og -forvaltning

– Studiemiljø

Studiemiljø


Studenter ved studiet: Anne, Kine og Mette Elvestad

"På vårt trinn er vi tre jenter som kommer fra tre forskjellige studieretninger; bygg, økonomi og markedsføring, og jus og ledelse. Dette har ført til at vi har fått et tverrfaglig studiemiljø som vi kan dra nytte av både i studietiden og i det framtidige arbeidslivet. Vi lærer utrolig mye av hverandre både faglig og hvordan vi kan kommunisere på tvers av ulike fagretninger. Vi er storfornøyd med å ha valgt masterstudiet i eiendomsutvikling og -forvaltning."

Anne T. Kolstad, Kine M. Carlsen og Mette Elvestad.


Studiemiljø

Studentmiljøet i Trondheim er kjent for å være det beste i Norge 

- og studieprogrammet i eiendomsutvikling og forvaltning ved NTNU er det eneste av sitt slag i landet.

Det er et begrenset antall studenter som tas opp hvert år, slik at miljøet blir lite, oversiktlig og sammensveiset.

Alle studenter får sin egen studentarbeidsplass hvor de arbeider med prosjektoppgaver og andre øvingsoppgaver.Lesesalen fungererer som et samlingspunkt for alle som er involvert i utdanningen.

Sammen med studentene på Master i fysisk planlegging, har studentene sin egen linjeforening, Hippodamus.

Les mer på hjemmesiden deres:  http://www.hippodamus.no/

SoME krysspublisert 1285069102

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent