Studiemiljø

Tegnspråkutdanning

Studiemiljø

Trondheim har et bredt og variert tilbud til studenter, og tegnspråk- og tolkestudenter har sin egen studentforening.

I et trygt læringsmiljø får du og dine medstudenter jobbe sammen i små grupper med tett oppfølging av lærer.  Våre studenter gir tilbakemelding på at det å jobbe i små grupper gjør at de blir sammensveiset og trygge på hverandre, noe som er viktig når man står foran et utfordrende og krevende studie.

Livet utenfor pensum

Tegnspråkstudentene har en egen linjeforening, YFF

Rødbyggets Akademiske Forum for Tegnspråklige - RAFT er en forening for alle tegnspråklige studenter i Trondheim, både døve og hørende.

Undervisningen foregår både som forelesninger og gruppeundervisning. Hverdagen som student er annerledes enn på videregående. Du har større frihet til å tilpasse dagen din, men også mer ansvar for å følge opp studiene. Les mer om studiehverdagen

Gå til InstagramFølg studentene på Instagram. Her kan du stille spørsmål om studiet.

 

Studiemiljø


Møt våre studenter

Ressurspublisering

Studiehverdagen er spennende!

Navn: Silje S. Garpestad

Studieprogram: Norsk tegnspråk

Det er vanskelig å lære et nytt språk, men man får en fantastisk mestringsfølelse når man klarer det!

Trondheim er en fin studentby!

Navn: Kristine Bremnes

Studieprogram: Tegnspråk og tolking

Man kommer nært på medstudenter og lektorene/undervisere, som bidrar til et godt læringsmiljø

Jeg har stortrivdes

Navn: Charlotte Kragh

Studieprogram: Tegnspråk og tolking

Valgte NTNU siden det virker som en bra skole å studere på og Trondheim virka som en super studentby

Jeg har ønsket å lære meg tegnspråk siden jeg var liten

Navn: Eirin Reppe

Studieprogram: Tegnspråk og tolking

Noe av det beste med hverdagen på tegnspråk og tolking er at man blir så godt kjent med både medstudenter og forelesere

Studiet gir en trygg og god arena for læring

Navn: Amanda Reitan

Studieprogram: Tegnspråk og tolking

Foreleserne våre er tålmodige, ivrige og engasjerte, noe som lett smitter over på oss studentene

Blir godt kjent med både lærere og medelever

Navn: Tyri Eline Erlien Riise

 Studieprogram: Tegnspråk og tolking

Det jeg liker godt med studiet er den gode blandingen av praktisk og teoretisk undervisning med kreative og løsningsorienterte lærere