Årsstudium 1-årig, Trondheim

Tegnspråk

– Søk opptak

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.


Antall studieplasser

Høst 2017: 20


Tidligere opptaksgrenser

År Ordinær kvote Førstegangskvote
Poenggrenser
2017 54,3 42,4
2016 52,3 34,7
2015 46.5 Alle
2014 49.1 31.5
2013 44.9 Alle

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.


Hvordan søke opptak

Søk opptak via samordna opptak

Frist: 15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning.
Frist:   1. mars – for deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden).

Last opp dokumentasjon

Frist: 10. mai – Fristen er 20. mars for deg med søknadsfrist 1. mars. Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

Frist: 1. juli –  Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette i etterkant.

Omprioritere studieønske

Frist: 1. juli – Siste frist for å omprioritere studieønskene dine.

Svar på søknaden

Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden 20 juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 26. juli.


Spørsmål

Ofte stilte spørsmål med svar

Ta gjerne kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta kontakt med Opptakskontoret tlf. 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål om opptaket.


Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak     

Fakta

Studieprogram: Tegnspråkutdanning
Studieprogramkode: LTTEGN
Studiepoeng: 60
Søknadskode: 194 221

Det humanistiske fakultet
Institutt for språk og litteratur

Sted: Trondheim, Campus Dragvoll

Søknadsfrist: 15. april

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2017/2018.