Opptak

Tegnspråkutdanning

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Tegnspråk

Antall studieplasser

Høst 2024: 20


Tidligere opptaksgrenser

År Ordinær kvote Førstegangskvote
Poenggrenser
2023 57,9 43,2
2022 56,3 41,2
2021 59,8 46,4
2020 56,3 44,1

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.