Kontakt

Tegnspråkutdanning

Kontakt

Har du spørsmål om studier? Kontakt studieveilederne på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no

Les mer om hvem vi er og hva vi kan hjelpe deg med.

Du kan også kontakte studentene direkte på @ntnusprakoglitteratur

person-portlet