Hva kan jeg bli?

Tegnspråkutdanning

Hva kan du bli?

Norsk tegnspråk er et lingvistisk fullverdig språk. Det brukes av døve, hørselshemmede og hørende som av ulike årsaker har lært språket. Språket brukes på alle samfunnsområder. Det er en levende del av den norske kulturarven, og et språk på linje med norsk, samisk og kvensk.

Hvis du tar årsstudium i norsk tegnspråk som tillegg til en annen profesjonsutdanning, vil du ha et sterkt kort på hånden når du søker jobb. I tillegg til at du lærer et nytt språk, får du kunnskap om døve og hørselshemmede som en språklig og kulturell minoritet i Norge. Du vil kunne kommunisere direkte med disse uten å gå veien om en tolk.

Etter endt årsenhet i tegnspråk, er det også mulig å fortsette på Bachelorprogrammet i tegnspråk og tolking for å få offentlig godkjenning som tolk for døve, døvblinde og døvblinde.