Hva kan jeg bli?

Tegnspråkutdanning

Hva kan du bli?

Norsk tegnspråk brukes på alle samfunnsområder. Du vil ha et sterkt kort på hånden når du søker jobb, både om du tar årsstudiet som tillegg til annen profesjonsutdanning, f.eks. innen helse- og sosialfag, pedagogikk, jus eller andre fag, eller som en del av en bachelor- eller mastergrad ved NTNU.

Etter endt årsstudium, er det også mulig å fortsette på Bachelorprogrammet i tegnspråk og tolking for å få offentlig godkjenning som tolk for døve, døvblinde og døvblinde.