Hva lærer jeg

Tegnspråkutdanning

Hva lærer du?

Har du en profesjonsutdanning fra før? Eller vil du kombinere norsk tegnspråk med andre fag? Årsstudiet gir deg et godt grunnlag i Norges mest eksotiske minoritetsspråk. Undervisningen er praktisk, artig og høyst visuell.

Dette er et studium for deg som ønsker å lære å kommunisere på tegnspråk. Du får en praktisk og teoretisk innføring i norsk tegnspråk, et visuelt minoritetsspråk med egen grammatikk. Det skiller seg fra andre lands tegnspråk på samme måte som talespråkene er forskjellige.

Som tegnspråktolk forenkler du kommunikasjonen mellom døve og hørende og bidrar til likestilling og deltakelse i samfunnet.

Undervisningen er både praktisk, du lærer å bruke språket, og teoretisk, du lærer om språk og kommunikasjon generellt og om døvesamfunnet.