Hva lærer jeg

Tegnspråkutdanning

Hva lærer du?

I løpet av studiet vil du:  

  • utvikle grunnleggende ferdigheter i kommunikasjon på norsk tegnspråk 
  • oppdage at norsk tegnspråk har en visuell struktur og oppbygging som er annerledes enn det norske språket, og at det også er forskjellig fra andre tegnspråk i verden  
  • få innsikt i levekårene til den den døve tegnspråklige minoriteten og hvordan historiske og samfunnsmessige forhold har påvirket både språket og menneskene  

Norsk tegnspråk er et språk, en kulturbærer og et identitetsmerke for døve i Norge. Det har siden 2022 vært et av de nasjonale språkene i Norge. Ved å tilby studier i og om norsk tegnspråk, bidrar NTNU til at tegnspråkbrukere lettere skal kunne møte, lære og bruke språket sitt i møter med storsamfunnet, og at medlemmer av storsamfunnet får et innblikk i språket og livet til døve i Norge.