Matematikkdidaktikk 5.–10. trinn

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Matematikkdidaktikk 5.–10. trinn

– Jobbmuligheter

LTMAGMA5-jobbmuligheter

En hånd holder en penn ved siden av en pc og flere knapper i ulike farger. Foto.

Matematikkdidaktikk 5.–10. trinn

Med mastergrad i matematikkdidaktikk får du en utdannelse som er svært etterspurt i skolen i Norge i dag. Du er grunnskolelærer og kan undervise på trinnene 5.–10., og er i tillegg en ressursperson med spesialkunnskaper i undervisning i matematikk. Norge har et stort behov for lærere generelt, men innenfor realfagene er det et særlig behov.

Kandidater fra masterutdanningen i matematikkdidaktikk er svært etterspurt og de fleste får tilbud om fast jobb før de er ferdige med studiene. De fleste havner i grunnskolen, men den unike kompetansen til kandidatene er ettertraktet også innen andre arenaer. Vi finner uteksaminerte kandidater både ved matematikksenteret og ved universiteter og høgskoler.


Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.