Ingeniør/Bachelorprogram - 3-årig, Trondheim

Logistikkingeniør

– Søk opptak
Logistikkingeniør__Samarbeid_Oppgaver_Undervisning_Studenter

Opptakskrav

For å søke studieplass må du registrere en søknad på samordna opptak innen 15. april.

I tillegg til generell studiekompetanse, må du ha:

    Matematikk R1+R2
    Fysikk 1

Alternative veier er Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning og vårt halvårige realfagskurs.

For studieåret 2016-2017 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 29 plasser, og opptaksgrensen var 45.3 poeng i førstegangsvitnemålkvoten og 48.8 poeng i ordinær kvote.


Tidligere opptaksgrenser
 

Poenggrense
År Ordinær kvote Førstegangsvitnemålskvote
2017 49.4 45.3
2016 48.8 45.3
2015 47.2 Alle
2014 45.5 Alle
2013 42.3 Alle

Hvordan søke opptak

Søk opptak via samordna opptak

Frist: 15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning.
Frist:   1. mars – for deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden).

Last opp dokumentasjon

Frist: 10. mai – Fristen er 20. mars for deg med søknadsfrist 1. mars. Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

Frist: 1. juli –  Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette i etterkant.

Omprioritere studieønske

Frist: 1. juli – Siste frist for å omprioritere studieønskene dine.

Svar på søknaden

Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden 20 juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 26. juli.


Spørsmål

Ofte stilte spørsmål med svar

Ta gjerne kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta kontakt med Opptakskontoret tlf. 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål om opptaket.


Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak     

Fakta

Gradsnavn: 
Bachelor i ingeniørfag

Studiepoeng: 180
Studiekode: 194016
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for maskinteknikk og produksjon


Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår