ingeniør/Bachelorprogram - 3-årig, Trondheim

Logistikkingeniør

– Videre studier
Logistikkingeniør_Gruppearbeid_Fire_Jenter

Studere videre?

Studiet kvalifiserer for en rekke videreutdanninger og mastergrader ved universitet og høgskoler

Mange bygger på sin bachelorgrad med 2-årig masterstudie ved NTNU eller andre norske og utenlandske studiesteder.

Hovedveien fra bachelor logistikkingeniør er videre studier ved Institutt for Produksjons- og kvalitetsteknikk og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Her tilbys 2-årige spesialiseringer innen produksjonsledelse, innkjøpsledelse og prosjektledelse.

Populært alternativ til å fortsette ved NTNU er å benytte seg av 2-årige tilbud ved Universitetet i Aalborg med sivilingeniørutdanning i «Operations and Management Engineering» og «Operations and Supply Chain Management».  


Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.