×

Marin teknikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Marin teknikk

En mann og en kvinne jobber med en båt

Masterprogram i marin teknikk er et 2-årig program med syv studieretninger:

  • Marin konstruksjonsteknikk
  • Marin hydrodynamikk
  • Marin kybernetikk
  • Driftsteknikk
  • Marint maskineri
  • Marin prosjektering og logistikk
  • Marine ressurser og havbruk

All undervisning på master i marin teknikk foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider