<h1 class="display-custom mt-4">Marin teknikk</h1>

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Marin teknikk

Masterprogrammet i marin teknikk er et 2-årig internasjonalt program med flere studieretninger:

  • Marin kybernetikk
  • Marin hydrodynamikk
  • Marint maskineri
  • Marin konstruksjonsteknikk
  • Marin prosjektering

All undervisning på master i marin teknikk foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister besøk masterprogrammet sin engelske nettside

Liknende masterprogram

Liknende masterprogram

Marin teknikk (2-årig master, sivilingeniør)
Maritime Engineering (Nordic five tech)
Marine and Maritime Intelligent Robotics (Erasmus Mundus)