Bakgrunn og aktiviteter

Torgeir Welo

Professor og instituttleder ved Institutt for produktutvikling og materialer

Bakgrunn. Welo er sivilingeniør fra NTH, Institutt for Konstruksjonsteknikk og har en dr. ing grad (Ph.D.) innen plastisk oppførsel av bøyningsbelastede aluminiumskonstruksjoner fra samme institutt. Han har arbeidserfaring fra Sintef Produksjonsteknikk, Sintef Materialteknologi,  Hydro Automotive Structures i USA og Europa, sistnevnte i kombinasjon med en professor II stilling ved IPM.  Siden 2007 har Welo hatt et fulltidsprofessorat innen produserbarhet  og produktdesign. Welo har gjennom årenes løp hatt ulike funksjoner i styrer, komiteer , arbeids- og  interessegrupper, hovedsaklig innen metallformings-, bil- og aluminiumsindustri.

Forskningsinteresse. Det mest sentrale forskningsområdet er metallforming med bøyning av aluminiumsprofiler og relatert teknologiutvikling som spesialområde. Forskningsinteressen omfatter også produktutvikling; spesielt 'Lean' produktutvikling der systematisert kunnskap (fra ulike funksjoner og områder som f.eks. metallforming ) brukes (og gjenbrukes) av produktutvikleren for å lage 'oppskriften' for å produsere  et attraktivt produktet med maksimum kundeverdi (dvs. forhold mellom nytte og kostnad). Samspillet mellom design, funksjon og produserbarhet er et viktig element av lean produktutvikling

Nyskapning - Innovasjon. Welo har vært sentral i utviklingen av modeller som brukes som basis for design av  formingsverktøy (dimensjonsstabilitet), samt innovative formingsteknologier (3D bøying/forming, strekkforming, mekanisk kalibering, adaptiv bøying). Han har også ledet produktutviklingsteam som har utviklet lettvektsløsninger innen bilindustrien, f.eks. spaceframes, subframes, cockpit rammer, motorrammer, seterammer, seteskinner, støtfangersystemer, krasjbokser, etc.  for en rekke europeiske og amerikanske bilmodeller.

Publikasjoner. De aller fleste åpne publikasjonene er innen problemstillinger knyttet til metallformingsprosesser av aluminium: ekstrudering, varm- og kaldsmiing og bøying.  Disse finnes i publikasjonsdatabaser som Frida, Sciense-Direct, o.l.

Undervisning.

MM8200 Aluminumsteknologi: Ekstrudering og Forming (Ph.D., høst)

TMM4500 Fordypning -TMM4 Analyse av Formeprosesser (høst)

TMM4505 Fordypning (høst)

TMM4112 Maskindeler (vår)

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner