course-details-portlet

TEK2002 - EcoDesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 40/100 20 minutter E
Individuell oppgave 60/100

Faglig innhold

-Metoder og verktøy for vurdering av miljømessig bærekraft (inkludert livssyklusvurdering)

-Life Cycle Assessment (LCA) i henhold til ISO 14040

-Systemgrenser; utfordringene ved vurderinger med gjenbruk og gjenvinning

-Datainventar, datakrav, kilder for informasjon

-Konsekvensvurderingsmetoder, Karakterisering, Klassifisering og Normalisering

-Bruk av programvare som SimaPro eller lignende

-Utvalgte LCA-casestudier -Sirkulær økonomi

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

- kunne definere, utføre og velge metoder og verktøy for å vurdere miljøprestasjon av ulike konsepter (produkt, prosess, organisasjon, etc).

- kunnskap om miljøindikatorer og deres bakgrunn

- kunnskap om hovedprinsippene for sirkulær økonomi

Ferdigheter:

- evne til å bruke hensiktsmessige evaluerings- eller vurderingsmetoder for å identifisere og analysere miljøytelsen til konsepter

- evne til å definere og beskrive vurderingsobjektet for ulike situasjoner og systemer

- evne til å utføre livssyklusvurdering med støtte av LCA-verktøy og databaser

- evne til å utnytte og evaluere resultater fra livssyklusvurderingsverktøy

- evne til å utføre livssyklusanalyse og evaluere resultatene

Generell kompetanse:

- evne til å vurdere vitenskapsetiske implikasjoner

- evne til å vurdere miljøpåvirkninger som grunnlag for prosjektering

Læringsformer og aktiviteter

Kurset vil bli gjort tilgjengelig både for studenter på campus og eksternt. Hver student står fritt til å velge det pedagogiske opplegget som passer hennes/hans egne krav. Seminarer i kurset vil bli gitt på campus og er åpne for begge kategorier av studenter gjennom webkonferansesystemer (Blackboard).

For eksterne studenter vil det være minst én samling på campus med obligatorisk oppmøte.

For å fullføre kurskravene:

- To innleveringer/oppgaver må godkjennes

- Obligatorisk tilstedeværelse på prosjektpresentasjon

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 godkjente innleveringer/oppgaver

Mer om vurdering

Karakter vil bli gitt basert på:

- Muntlig eksamen: 40 %

- Prosjektarbeid: 60 %

Utsatt eksamen i mai/juni.

Kursmateriell

Håndbok for LCA

Simapro-lisens

Kompendium av artikler/bokkapitler

Videoforelesninger

forelesningslysbilder

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Design for bærekraft
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave 60/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
01.12.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig 40/100 E

15.12.2023 - 18.12.2023

Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Individuell oppgave 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig 40/100 E 05.06.2024
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU