Bakgrunn og aktiviteter

Master (siv.ing) i elektronikk fra NTNU i 2008, hovedprofil Fotonikk og mikroteknologi. Leverte mastergrad i juli 2008 med tittel "Optimalisering og karakterisering av frontfeltet i baksidekontakt-solceller".

2008-2010: Utviklingsingeniør i FESIL Sunergy AS. Deltok i utvikling av industrialisert prosess for silisiumproduksjon til solceller.

2010-: Stipendiat ved Inst. for materialteknologi, NTNU. Tema for doktorgrad: Massetransport av bor ved slaggraffinering for produksjon av solcellesilisium.

Aug. 2014- : Arbeider som universitetslektor i matematikk ved forkurs for ingeniørutdanning (Inst. for allmennfag).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner