Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er dansekunstner og koreograf i det frie scenekunstfeltet og dansepedagog med lang erfaring i danseundervisning for både barn, unge og voksne i grunnskole, kulturskole og videregående opplæring. Min danser/dansepedagogutdanning har jeg fra Universitetet i Stavanger (2010) og Master of Arts in Dance Studies fra NTNU (2017). Fra 2018 er jeg ansatt som stipendiat i dans og dansepedagogikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.