course-details-portlet

IDG1362 - Introduksjon til brukersentrert design

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer A

Faglig innhold

Kjernen i kurset er å introdusere studentene for designtenkning og de skal lære å bruke metoden ved å identifisere et problem eller behov i en valgt løsning for en bestemt gruppe brukere. Studentene skal deretter utvikle forslag til løsninger gjennom å bruke kreative utviklingsmetoder og lage lage skisser og prototyper av sine forslag som systematisk testes på mennesker som er primærbrukere av løsningen. Deretter skal hele eller deler av prosessen gjentas for å utvikle forståelse for iterativ og menneskesentrert designmetodikk og tenkning

Tema:

 • Iterativ brukersentrert design
 • Personas and brukerhistorier
 • Scenarioteknikker
 • Universell utforming
 • Kreative utviklingsmetoder
 • Skissing og prototyping
 • Systematisk brukertesting

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne sitte igjen med følgende kunnskap:

 • Ha grunnleggende kunnskap om hva brukersentrert design er og hvilke faser, metoder, prinsipper som står sentralt i metoden
 • Ha grunnleggende kunnskap om hva innholdet i begrepene brukeropplevelser og brukergrensesnitt er.
 • Ha grunnleggende kunnskap om forskningsetikk og regelverk som er knyttet til innsamling og bearbeiding av data om omfattes av personvernforordningen (GDPR)

Ferdighetsmål:

Studenten skal ha utviklet disse ferdighetene etter gjennomført emne:

 • Skal ha evne til å sette seg inn i behovet til en sluttbruker.
 • Skal ha evne til å lage enkle skisser og prototyper og gjennomføre en enkel brukertest
 • Bruke kreative teknikker for å utforme løsninger på etablerte problemer 
 • Skal ha evne til å dokumentere et designarbeid i en enkel rapportform.

Generelle kompetansemål:

 • Skal ha evne til å delta i et gruppearbeid 
 • Analysere en designoppgave og gjennomføre et arbeid i tråd med faglig pensum.
 • Gjennomføre brukertesting.
 • Kunne organisere og formidle resultatet av gruppas arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid.

Det er 4 obligatoriske arbeidskrav i emnet som alle må godkjennes for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformer: Skriftlig eksamen i slutten av semesteret. Bokstavkarakter A-F

Obligatoriske innleveringer: Det er 4 obligatoriske arbeidskrav i emnet som alle må godkjennes for å gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDATA)
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)
Grafisk design (BMED)
Interaksjonsdesign (BIXD)
Programmering (BPROG)
Webdesign (ÅRWEB)
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak ved studieprogrammene: Bachelor i Webutvikling. Bachelor i Interaksjonsdesign, Bachelor i Programmering og årsstudiet i Informatikk.

Kursmateriell

Kursmateriall kan justeres frem til studiestart. Tentative lærebøker er: 

 • The design of everyday things. Don Norman (Author)
 • Understanding your users. A practical guide to user research methods. Kathy Baxter, Catherine Courage and Kelly Caine (Authors)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering
16.12.2021

Innlevering
16.12.2021


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU