course-details-portlet

IDG1362 - Introduksjon til brukersentrert design

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Kjernen av emnet er å introdusere studentene for prinsipper, metoder og teknikker innen brukersentrert design. Man vil lære hvordan man bruker brukersentrert design-forskning for å identifisere problemer eller behov i spesifikke brukergrupper. Man vil bli introdusert for iterasjonsmetoder og teknikker som vil la studentene foreslå og utvikle ideer og mulige løsninger i en gruppesetting. Man vil også lære hvordan man kan videreutvikle ideer gjennom skisser og prototyping. Studentene vil også lære hvordan man kan involvere designeksperter og sluttbrukeren i evalueringen av sitt design. Gjennom emnet vil studentene utvikle en forståelse for den iterative designprosessen og vil lære hvordan man kan dokumentere arbeidet i hver fase av den brukersentrerte prosessen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • Har grunnleggende kunnskap om hva brukersentrert design er og hvilke faser, metoder og prinsipper som ligger i kjernen av brukersentrert design
 • Har grunnleggende kunnskap om begrepene User-Centered Design (UCD), User eXperience (UX), og User Interface (UI)
 • Har grunnleggende kunnskap om etiske forskningretningslinjer og GDPR som knyttes til forskning og håndtering av personsensitive data.

Ferdigheter

Studenten

 • Kan analysere sluttbrukers behov når det kommer til et gitt problem, og identifisere problemer i eksisterende design
 • Kan lage skisser og prototyper
 • Kan bruke kreative teknikker og utvikle løsninger på et bestemt problem
 • Har evne til å dokumentere et designprosjekt i en enkel, formell rapport

Generell kompetanse

Studenten

 • Har evne til å delta i gruppeprosjekter
 • Kan analysere og bli enige om et prosjekttema/oppgave og gjennomføre arbeidet i henhold til krav
 • Kan rekruttere representative sluttbrukere som passer oppgaven og gjennomføre en test i denne gruppa

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig 1
 • Oblig 2
 • Oblig 3

Mer om vurdering

Vurdering: Skriftlig eksamen ved slutten av semesteret. Bokstavkarakter A-F.

Det er tre obligatoriske oppgaver i emnet, og alle tre må bestås for å gå opp til eksamen.

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av følgende studieprogram: Bachelor i Webutvikling, Bachelor i Interaksjonsdesign, Bachelor i Programmering eller årsstudium i Informatikk.

Kursmateriell

Pensum annonseres i starten av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 18.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
A-atriet-1/3 (A-160) Ametyst 30
S411 Smaragd 29
S410 Smaragd 50
S206 Smaragd 34
A-atriet-2/3 (A-160) Ametyst 30
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 1
M407-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 0
T119 Topas 15
M412-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 0
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU