course-details-portlet

IDG1362 - Introduction to user-centered design

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer A

Faglig innhold

Kjernen i kurset er å introdusere studentene for designtenkning og de skal lære å bruke metoden ved å identifisere et problem eller behov i et programvaregrensesnitt for en bestemt gruppe brukere. Studentene skal deretter utvikle forslag til løsninger gjennom å bruke kreative utviklingsmetoder og lage lage skisser og prototyper av sine forslag som systematisk testes på mennesker som er primærbrukere av programvaren. Deretter skal hele eller deler av prosessen gjentas for å utvikle forståelse for iterativ og menneskesentrert designmetodikk og tenkning

Tema:
Iterativ brukersentrert design
Personas and brukerhistorier
Scenarioteknikker
Universell utforming
Kreative utviklingsmetoder
Skissing og prototyping
Systematisk brukertesting

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne sitte igjen med følgende kunnskap:


Ha grunnleggende kunnskap om hva brukersentrert design er og hvilke faser, metoder, prinsipper som står sentralt i metoden
Ha grunnleggende kunnskap om hva innholdet i begrepene brukeropplevelser og brukergrensesnitt er.
Ha grunnleggende kunnskap om forskningsetikk og regelverk som er knyttet til innsamling og bearbeiding av data om omfattes av personvernforordningen (GDPR)


Ferdighetsmål:
Studenten skal ha utviklet disse ferdighetene etter gjennomført emne:


Skal ha evne til å sette seg inn i behovet til en sluttbruker.
Skal ha evne til å lage enkle skisser og prototyper og gjennomføre en enkel brukertest
Bruke kreative teknikker for å utforme løsninger på etablerte problemer
Skal ha evne til å delta i et gruppearbeid
Skal ha evne til å dokumentere et designarbeid i en enkel rapportform.

Generelle kompetansemål:

Analysere en designoppgave og gjennomføre et arbeid i tråd med faglig pensum.
Gjennomføre brukertesting.
Kunne organisere og formidle resultatet av gruppas arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - 6 arbeider

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen i slutten av semesteret. Bokstavkarakter A-F

Obligatoriske innleveringer:
Det er 6 obligatoriske arbeidskrav i emnet som alle må godkjennes for å gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)
Interaksjonsdesign (BIXD)
Programmering (BPROG)
Webdesign (ÅRWEB)
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak ved studieprogrammene: Bachelor i Webutvikling. Bachelor i Interaksjonsdesign, Bachelor i Programmering og årsstudiet i Informatikk.

Kursmateriell

Pensum vil bli gitt ved starten av semesteret

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 01.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU