Opptak

Psykologutdanning

Opptak

Opptak til studieprogrammet krever normalt generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre, og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. For ytterligere informasjon om opptak og rangeringsregler: www.samordnaopptak.no

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Kvoter

Tilleggspoeng for menn

Menn får 1 tilleggspoeng når de søker opptak til profesjonsstudiet i psykologi. Dette er nytt fra studieåret 2020/2021. 

Attester

Dette studieprogrammet  krever gyldig politiattest.

Du kan søke ved å logge inn på StudentWeb etter 1. august, når studieretten din har blitt opprettet. Her finner du informasjon om hvordan du søker om politiattest. 

 

Informasjon om studieavgiften

Er du utenlandsk statsborger? 

Har du statsborgerskap i et land utenfor EU/EØS eller Sveits?
Sjekk om du oppfyller kravene til unntak fra studieavgift