Hva kan jeg bli?

Psykologutdanning

Hva kan du bli?

NTNU/Elin Iversen

Etter endt studium oppnår du graden cand.psychol., som gir deg rett til å søke om autorisasjon som psykolog. Denne prosessen kan du lese mer om under.

Kompetansen som psykolog er etterspurt i arbeidslivet. Psykologer arbeider innenfor et bredt felt i samfunnet, først og fremst i helse- og sosialsektoren, skoleverket og med arbeid og attføring.

Hvor arbeider psykologer?

Psykologer arbeider innen psykisk helsevern for eksempel ved

 • sykehus
 • psykiatrisk sykehus
 • poliklinikk
 • PP-tjenesten
 • helsestasjon
 • barnevernet
 • privat praksis

Du kan også jobbe hos

 • Folkehelseinstituttet
 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Helsetilsynet
 • kommune og skoleverket
 • NAV (med sykemeldte, arbeidsledige, jobbsøkere og uføretrygdede)

I tillegg kan du jobbe med undervisning og forskning eller som konsulent innen organisasjons- og ledelsesutvikling.

Autorisasjon som psykolog

Etter at du har bestått alle emner på profesjonsstudiet i psykologi, får du tildelt graden cand.psychol., som i Norge danner grunnlag for autorisasjon som psykolog. Graden alene er ikke nok for å kunne praktisere som psykolog. Du må i tillegg få offentlig godkjenning fra Helsedirektoratet.

Forenklet søknadsprosess:

Så snart instituttet får beskjed fra eksamenskontoret om at du har bestått alle emner i graden, vil dette bli meldt inn via Altinn. Du vil få en e-post med informasjon om å betale et gebyr. Når gebyret er betalt, får du autorisasjonen din, gitt at det ikke er forhold som hindrer at du kan bli autorisert.

Etter at gebyret er betalt, kan du selv søke deg opp i Helsepersonellregisteret (HPR) for å sjekke at autorisasjonen er i orden. I HPR finner du da ditt HPR-nummer/ID-nummer.
Det blir ikke sendt bekreftelse på autorisasjon per e-post eller post. Bekreftelse på autorisasjon/lisens er kun synlig i HPR.

Spesialistutdanning

Med graden cand.psychol. kan du også ta en spesialistutdanning. Utdanningsavdelingen i Norsk Psykologforening er ansvarlig for organiseringen av spesialistutdanningen for psykologer i Norge.

Videre studier

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.