Hva lærer jeg?

Psykologutdanning

Hva lærer du?

Psykologstudent leker med et barn. Foto

Profesjonsstudiet i psykologi varer i seks år og leder frem til graden cand.psychol. Dette danner grunnlaget for å oppnå autorisasjon som psykolog. Studiet passer for deg som er nysgjerrig på andre mennesker og som ønsker å hjelpe andre gjennom forebygging og behandling av psykiske lidelser.

Som student følger du et fastlagt studieprogram, som betyr at du blir en del av et studentkull. Dette gir gode muligheter for trivsel og trygghet og bidrar til faglig og personlig utvikling. I de tre universitetsklinikkene får du praktisk trening i arbeid med pasienter under tett veiledning.

Hvordan er studiet?

Praksis og teori er integrert gjennom hele studieløpet. Du blir derfor kjent med både teoretiske og praktiske aspekter ved en rekke psykologiske emner. Allerede første semester introduseres du for terapirelaterte problemstillinger. Studiet gir deg også god kjennskap til psykologiske forskningsmetoder.

I siste halvdel av studiet får du mer klinisk opplæring, og du får god trening i terapiopplæring med både barn, ungdom og voksne. Fra fjerde studieår vil du delta aktivt i utredning og behandling av psykiske lidelser hos pasienter ved internklinikken. På slutten av studiet skal du ha en praksisperiode på et arbeidssted som NTNU samarbeider med. Alt dette foregår i tett samarbeid med og under veiledning av erfarne psykologer.