Studiemiljø

Psykologutdanning

Studiemiljø

Som psykologistudent kan du bli med på mange forskjellige faglige og sosiale aktiviteter.

Fadderordning og studiestart

Ved studiestart blir du tildelt ei faddergruppe ledet av viderekomne psykologistudenter. Som fadderbarn blir du de første to ukene invitert til sosiale arrangementer sammen med andre nye psykologistudenter. Vi anbefaler varmt at du deltar på dette.

Fadderordningen hjelper deg å etablere en sosial tilhørighet slik at du starter studietiden din med å ha kjente fjes i forelesningssalene og på campus.

Studenter sitter i et rom og prater. Foto
Studenter sitter i et rom og prater. Foto

Linjeforeningen på studiet

Psykolosjen er linjeforeningen for profesjonsstudentene i psykologi ved NTNU. Linjeforeningen skal skape identitet og kontakt på tvers av kullene. Dette gjøres med både tradisjonsrike og nyere arrangementer, der både det faglige og sosiale er i fokus. 

Studentenes eget tidsskrift

Studentene på profesjonsstudiet i psykologi har sitt eget tidsskrift, Psykologisk tidsskrift. Tidsskriftet kommer ut tre ganger i året, og har et opplag på 600. Alle studenter kan melde sin interesse for å være med. Du trenger ingen tidligere erfaring og du får opplæring.

PsykoAktiv

Hvert semester arrangeres det 10 forelesninger der erfarne psykologistudenter snakker om psykologiske temaer som de har fordypet seg i og har interesse for. På den måten får du innblikk i noe av mangfoldet i psykologisk forskning. 

PsykoAktiv er også et forum der du som ny student møter mer erfarne psykologistudenter for å diskutere fag. Du kan følge PsykoAktiv på Facebook for å se hva som skjer. 

Kollokvier og innleveringer

De to første semestrene er du del av ei kollokviegruppe. Dette er en arena for diskusjon av fagstoff. I kollokviegruppen får du jobbet med obligatoriske oppgaver og du får øve på tidligere eksamensoppgaver under ledelse av erfarne psykologistudenter. Deltakelse i kollokviegruppene er frivillig, men anbefales sterkt.

Undervisning

Undervisningen for førsteårsstudenter i psykologi foregår i ett av de to store auditoriene på Dragvoll, og er felles for psykologistudieprogrammene (årsstudium, bachelor, profesjonsstudiet). Foreleserne forsker ofte selv på fagfeltet de underviser i, og har derfor høy ekspertise på sitt fagfelt. Dette gjør at undervisningen preges av høy faglig kvalitet, dagsaktualitet og relevans.

Se alle episodene av Guttastemning nå!

Se alle episodene av Guttastemning nå!