Opptak

Medisinstudiet

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse og i tillegg fagene:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)
  • Fysikk 1
  • Kjemi 1+2

Nå kan du velge fire forskjellige studiesteder for profesjonsstudiet i medisin ved NTNU.

Trondheim

Du studerer alle seks årene i Trondheim.

Levanger, Gjøvik og Ålesund

Du studerer de to første årene i Trondheim. De siste fire årene studerer du på det studiestedet du har fått opptak til. Studenter med opptak til Levanger, Gjøvik og Ålesund følger et studieløp kalt NTNU Link. 

MERK: det er ikke mulig å bytte mellom studiestedene Trondheim, Levanger, Gjøvik og Ålesund etter at du har startet på studiet.

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest.

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Krav om medisinsk egenerklæring

Dette studieprogrammet inneholder praksis i helsetjenesten. For å kunne starte praksisstudier må du levere en egenerklæring for tuberkulose og MRSA. Dette skjer etter studiestart, og du vil få praktisk informasjon etter at du har fått opptak ved NTNU.

Tidligere opptaksgrenser

Det er separate opptak til medisinstudiet i Trondheim, og til de desentraliserte studieløpene i Levanger, Gjøvik og Ålesund.

Vær oppmerksom på at alle studenter som får opptak til medisinstudiet ved NTNU tar de to første årene i Trondheim.

Poenggrensene som kreves for opptak kan bli ulike for de fire studiestedene. Hvis du vil studere medisin ved NTNU, kan du søke opptak til alle fire studiesteder i prioritert rekkefølge.

Poenggrenser ved hovedopptaket:

Levanger

År Førstegangsvitnemål Ordinær kvote
2023 60,4 68,4
2022 61,0 68,7

Trondheim

År Førstegangsvitnemål Ordinær kvote
2023 61,9 69,2
2022 61,0 68,7
2021 62,2 68,6
2020 62,0 67,0

Ålesund

År Førstegangsvitnemål Ordinær kvote
2023 61,1 68,2
2022 61,4 68,6


Poenggrensen for å få opptak forandrer seg fra år til år. Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om opptak.  


Godkjenning av ekstern utdanning og opprykk

Du må vente med å søke om godkjenning inntil du har fått tilbud og takket ja til studieplass. Dersom du får godkjent ekstern utdanning kan du søke om opprykk til høyere kull. Opprykk forutsetter at det er ledig plass på kullet.

Godkjenning av utdanning fra andre norske læresteder  

Vi godkjenner alle Exphil-emner fra norske læresteder på 7,5sp eller mer. 

Det er dessverre vanskelig å få godkjent utdanning fra andre norske universiteter inn i medisinstudiet ved NTNU, men vi vil gjøre en individuell faglig vurdering når vi mottar søknaden (etter at du har takket ja til studieplass). Bakgrunnen for dette er at det du lærer (læringsutbyttet) er fordelt ulikt på de enkelte studieårene ved de forskjellige universitetene. I første og andre studieår har NTNU læringsutbytter som blant annet er knyttet til et lege-pasient-kurs og problembasert læring (PBL). 

Godkjenning av utdanning fra utenlandske læresteder  

Det er dessverre vanskelig å få godkjent utdanning fra utlandet i medisinstudiet ved NTNU, men vi vil gjøre en individuell faglig vurdering når vi mottar søknaden (etter at du har takket ja til studieplass). Vær klar over at de fleste som søker godkjenning av utenlandsk utdanning må starte på første studieår hos oss. Bakgrunnen for dette er at legeutdanningen i utlandet ofte er bygget opp på en annen måte. For å kunne godkjenne utdanning fra utlandet må den i tilstrekkelig grad stemme overens med læringsutbyttet knyttet til de enkelte emnene ved medisinstudiet ved NTNU. 

Søknadsprosessen 

Vi anbefaler at du søker så tidlig som mulig etter opptak for å få søknaden vurdert før studiestart. Søk om godkjenning av utdanning - Kunnskapsbasen - NTNU.  

Her får du mer informasjon om innholdet i ulike emner/praksis: 

Praksis og PBL: Praksis - profesjonsstudiet medisin - 6 årig - Trondheim - NTNU 

Første studieår: Emne - Medisin - semester 1AB - MD4012 - NTNU 

Andre studieår: Emne - Medisin - semester 1CD - MD4020 - NTNU 

Dersom du har ytterlige spørsmål kan du ta kontakt med oss på medisinstudiet@mh.ntnu.no