NTNU Link

Medisinstudiet

NTNU Link

 

NTNU Link er et regionalt studieløp med hovedbase ved Sykehuset Levanger (16 plasser) eller Ålesund sjukehus (20 plasser). Studieløpet starter i tredje studieår. Alle studenter på medisinstudiet ved NTNU tar de to første studieårene og det siste studieåret i Trondheim. 

5. studieår er hovedoppgave og utplassering i lokalsykehus. Utplassering i lokalsykehus er i området der du studerer i 4. studieår. Arbeidssted for hovedoppgaven er valgfritt.

Levanger: Hovedbasen er Sykehuset Levanger, men også Sykehuset Namsos, kommunehelsetjenesten, Nord universitet og HUNT forskningssenter er læringsarenaer. 

Ålesund: Hovedbasen er Ålesund sjukehus. NTNUs campus i Ålesund vil også være en viktig læringsarena, i tillegg til andre sykehus og kommunehelsetjenesten i regionen.

NTNU Link passer for deg som ønsker:  

  • å ta utgangspunkt i reelle pasienthistorier som motivasjon for lesing og faglig utforskning. 

  • å se hvordan helse og sykdom utvikler seg og håndteres over tid, i forskjellige deler av helsevesenet. 

  • å bli sett og få tilbakemelding. 

  • å ha langvarige relasjoner til veiledere og undervisere. 

  • å teste egen forståelse framfor å memorere andres. 

Studenter i NTNU Link må være innstilt på større grad av selvstyrt læringsprosess. Det gir frihet, men også ansvar. Du vil bli møtt med tydelige forventninger om faglig progresjon.   

Studiemodell  

NTNU Link er en del av profesjonsutdanningen i medisin ved NTNU.  

Link-studentene har samme læringsutbytte og eksamener som de øvrige studentene. Undervisningen i Link foregår i realistiske situasjoner i sykehus, allmennpraksis og helsehus hvor studentene lærer ved å være en aktiv part i utredning og behandling av pasientene sammen med legene og annet helsepersonell.  

Mens den kliniske undervisningen i Trondheim er organisert i faglige blokker, vil undervisningen i de ulike fagene i Link gå på langs gjennom hele semesteret eller undervisningsåret. Dette gir deg større mulighet til å følge pasientforløp og til å knytte meningsfulle relasjoner til pasientene og veilederne.  

Link-modellen er knyttet til tredje og fjerde studieår, men vi legger også opp til at praksis og hovedoppgave i femte studieår blir gjennomført i Ålesund eller Levanger. Vi har målsetning om at studenter som har valgt et regionalt studieløp kan beholde base der også i sjette studieår.

Studiemodellen Link bygger på anerkjente pedagogiske prinsipper for læring. Modellen ble utviklet i Australia og Canada, og brukes i dag også ved mange utdanninger i USA. I Europa er denne innovative studiemodellen tatt i bruk i Skottland, Irland, England, Nederland og hos oss ved NTNU.

På denne bloggen kan du lese om erfaringene med NTNU Link i Levanger