Medisin

Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Medisin

– Jobbmuligheter

 

Som lege kan du blant annet jobbe på sykehus, klinikker, legekontorer, i private praksiser, humanitære organisasjoner, Forsvaret og innen medisinsk forskning. Noen velger administrative jobber i for eksempel i Sosial- og helsedirektoratet, Statens helsetilsyn eller helsevesenet for øvrig. Mange velger også å reise ut og arbeide som lege i andre land.

Mange leger jobber som spesialleger, altså med spesialkompetanse innenfor et medisinsk område. Eksempler på spesialfelt kan være allmennmedisin, barnesykdommer, nyresykdommer, hjertesykdommer, gynekologi, nevrologi, radiologi, kirurgi, patologi og mange flere. Legeforeningen har en utførlig liste med informasjon om alle spesialiseringsområder.