Medisin

Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Medisin

– Forskerlinjen

Forskerlinjen er et tilbud til studenter på profesjonsstudiet i medisin. Det er 12 plasser hvert år, og studentene tas opp etter søknad. Forskerlinjen  medfører to ekstra semester  og to somre avsatt kun til forskning, samt at det er tilrettelagt for forskning parallelt med medisinstudiet.  Forskerlinjestudenten har et eget forskningsprosjekt med minst to veiledere fra det vitenskapelige personalet ved fakultetet.

Hensikten med forskerlinja er blant annet: 

  • å rekruttere flere medisinere til forskning 
  • å bedre organiseringen av forskerutdanningen 
  • å fremme vitenskapelig holdning til medisinsk virksomhet 
  • å fremme forskning i skjæringspunktet mellom medisin og teknologi 

Studentene bruker tid på å tilegne seg teoretisk og praktisk forskningskompetanse. Forskerlinjestudenter gjennomfører opplæringsdelen av doktorgradsstudiet (ph.d.) i løpet av grunnstudiet og leverer en forskerlinjeoppgave. 

Studentene finansieres med studentstipend de to ekstra semestrene som er lagt inn i studieløpet. Samtidig tilbys det sommerstipend i totalt 16 sommeruker i løpet av forskerlinjen. Fakultetet lyser hvert år ut stipendmidler for fullføring av ph.d. for forskerlinjestudentene på siste studieår.

På vårt intranett kan du lese mer om forskerlinjen.