Om NTNU Link

NTNU LinkNTNU Link er et nytt studieløp ved profesjonsstudiet i medisin. Undervisningen foregår på sykehuset og i kommunehelsetjenesten i Levanger og Namsos, samt på Campus Røstad (Nord universitet), Campus Øya (NTNU) og St. Olavs hospital. Med oppstart 20. august 2018 er NTNU Link en mulighet for studenter fra og med tredje studieår og for inntil 16 studenter per år.

Link står for «langsgående integrert klinisk tjeneste» og representerer en innovativ og kunnskapbasert utdanningsstruktur. I stedet for at studentene møter pasienter og undervisere i kortvarige fagspesifikke blokker, møter de pasienter, undervisere og fag langsgående integrert over lengre tid. Strukturen gjør at studentene kan ta del i pasientenes utvikling over tid, og underviserne kan ta del i studentenes utvikling over tid.

Langsgående integrert klinisk tjeneste skal gi kontinuitet mellom student og underviser, student og pasient, og student og fag.

I NTNU Link er det lagt opp til at teori og praksis læres om hverandre. I møte med pasienter, under oppfølging fra veiledere og med tilbakemeldinger fra både veiledere og pasienter ønsker vi at studentene oppnår motivasjon for læring og utvikler sin forståelse av helse og sykdom.

Les mer om bakgrunnen og dokumentasjonen som ligger til grunn for slike studieløp som nå etableres med NTNU Link:

Fremtidens legeutdanning?

 

Flere blogginnlegg finner du her:

Siste innlegg

Ett svar til “Om NTNU Link”