Studiestart - Sykepleie - Gjøvik

Sykepleie - Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Studiestart

Velkommen som ny student på NTNU! Her ser du hva som skjer den første tiden på studiet. 


1293469421 - Sykepleie - BSPL - Gjøvik - Velkommen til studiestart

Studiestart for bachelorutdanningen i Sykepleie
- NTNU i Gjøvik


Immatrikulering og orienteringsmøte 12. august

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart mandag 12. august klokken 09:30. Du skal møte opp på Eureka, H-bygget, NTNU Gjøvik.

Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte denne dagen. Dersom du ikke har anledning til å møte, er det viktig at du gir oss beskjed om dette på forhånd via vårt digitale skjema. Etter 8. august må fravær meldes inn til Randi Stensby Lied på e-post: randi.lied@ntnu.no

På orienteringsmøtet vil du møte lærere, studieveileder og dine medstudenter, og du får praktisk informasjon om studieprogrammet ditt.

Etter orienteringsmøtet tar fadderne over og gir deg informasjon om Fadderuka ved ditt studieprogram.

Klokken 13:00 er det immatrikuleringsseremoni på Studenthuset.

Bli med på Fadderuka og få en sosial start fra første dag! Alle nye studenter kan delta.

Følg fadderuka i Gjøvik på Facebook for informasjon


FRESK - Linjeforeningen for helsefag ved NTNU i Gjøvik på Facebook

Gjøvik - 1315475684 - Studentfrivillighet - komme til campus - tilrettelegging

Finn ut hvordan du kommer deg til campus, lær om studentforeninger og -aktiviteter ved NTNU og hvordan du melder inn eventuelle tilretteleggingsbehov:

Finn ut hvor du skal

MazeMap-appen gir deg en oversikt over bygninger og rom på campus.
Last ned MazeMap på Android (Google Play) og for iPhone (AppStore). Lenke til mazemap via nettleser finner du her.

Ta bussen om du kan

Vi anbefaler at du bruker kollektivtransport til studiestart, da det er begrenset med parkeringsplasser på campus.

Busstilbudet i Gjøvik finner du ut av her (innlandstrafikk.no) 

Engasjer deg i studentfrivilligheten og få en super studietid. Se studentforeninger og aktiviteter ved NTNU.

Du kan søke om tilrettelegging av studiesituasjonen din hvis du har dysleksi, funksjonsnedsettelse eller andre diagnoser som gir utfordringer i hverdagen.

Hvis du har behov for tilrettelegging, ta kontakt med oss så snart som mulig etter at du har fått opptak.

For tilrettelegging på campus Gjøvik, send en e-post til studier@gjovik.ntnu.no.
NB! Ikke send sensitiv informasjon i e-post, dette sender du til oss som vanlig brevpost.

Les mer om tilrettelegging og viktige søknadsfrister her.

Alle - 1315475788 - Registrer deg - Timeplan & Pensum

Du må registrere deg som student og betale semesteravgift for å få tilgang til timeplan, pensumlister og andre læringsressurser:

For å få tilgang til timeplaner, læringssystemet og andre NTNU-systemer, må du ha en aktiv brukerkonto. For å få en brukerkonto må du registrere deg og betale semesteravgift.

Du kan registrere seg som student så snart du har fått velkomst-e-post fra NTNU.

Finn ut av hvordan du går frem for å få en brukerkonto og andre ting du må ordne ved studiestart her.

Timeplan

Timeplanen din finner du i timeplanverktøyet TP etter at du har betalt semesteravgift, er registrert som student på studieprogrammet og har meldt deg til de emnene (fagene) du skal ta.

Timeplan for enkeltemner finner du under "timeplan" på emnets nettside. Lenker til emnesidene finner du via studieplanen på siden "Studiets oppbygning" som ligger på studieprogramsiden. Du kan også søke opp enkeltemner her.

Pensum

Pensumlistene finner du på Blackboard, NTNUs læringssystem, som du får tilgang til etter at du er registrert som student på studieprogrammet.

Timeplan og pensum skal være klart til studiestart.

Studieinformasjon

På fakultetets nettside for studieinformasjon finner du alt du trenger i forbindelse med studiene. Her finner du lenke til timeplanen, eksamensinformasjon, læringsressurser og annen praktisk informasjon.

Alle pluss politiattest og MRSA - 1315476002 - Registrer deg - Timeplan og pensum - Taushetserklæring

Dette studiet krever politiattest, egenerklæring om tuberkulose og MRSA og taushetserklæring:

Du må må levere politiattest for å begynne på dette studieprogrammet.

Politiattest med merknad
Hvis du har politiattest med merknad, må du levere denne senest tre uker etter at du har fått tilbud om studieplass. Denne sendes til NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, 7491 Trondheim. Merk konvolutten med Bernt N. Særsten.

Politiattest uten merknad
Hvis du har politiattest uten merknad, leverer du denne ved studiestart.

Finn ut hvor skal levere denne på informasjonssiden om politiattest. Du finner ditt studieprogram i nedtrekksmenyen under overskriften "Studieprogram som krever politiattest".

Ved denne utdanningen må du fylle ut- og levere et egenerklæringsskjema for Tuberkulose og MRSA. Svarene du gir i skjemaet avgjør om du må fremstille deg for testing.

Dersom du ut fra kriteriene må testes, ta kontakt med din fastlege for prøvetaking. Du må fremvise negativ test før du kan starte på studiet.

» Mer informasjon og egenerklæringsskjema finner du her

Utfylt skjema og eventuelle prøvesvar leveres ved studiestart, senest 1. september.

Som student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap kan du få tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Derfor skal alle studenter signere en taushetserklæring.

Du må ha registrert deg som student- og ha en aktiv brukerkonto ved NTNU for å få tilgang til skjemaet.

Taushetserklæringsskjema finner du her

Taushetserklæringen leveres elektronisk innen 1. september.

Krysspublisert artikkel: ID: 1314103338

Sjekkliste for deg som er ny student

Registrer deg, betal semesteravgift med mer.

Ni steg du må gjøre ved studiestart

Krysspublisert artikkel ID: 1331628714

Krysspublisert artikkel ID: 1315555023

Bli med i Facebook-gruppen vår

Møt de du skal studere sammen med i Facebook-gruppen for søkere til Gjøvik.