Hva kan jeg bli?

Bachelor i sykepleie

Hva kan du bli?

Samfunnet har et stort behov for sykepleiere nå og i fremtiden. Sykepleierutdanningen gir et sikkert yrke med gode jobbmuligheter, og du blir kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av helsetjenesten.

Sykepleiere jobber blant annet:

  • i kommunehelsetjenesten: i hjemmesykepleie, i helsehus og omsorgsbolig, sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre og innen psykisk helse og rus
  • i spesialisthelsetjenesten innen ulike fagområder som kirurgi, medisin, psykiatri og akuttmedisin
  • innen ledelse, undervisning og rådgivning
  • i private bedrifter og i ideelle organisasjoner
  • i utlandet, for eksempel i en hjelpeorganisasjon

Videre utdanning

Med en bachelor i sykepleie er du kvalifisert til å søke om opptak til en rekke masterprogram og videreutdanninger ved NTNU i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

Forskerutdanning

Synes du forskning høres spennende ut?

Etter at du har fullført bachelorgraden kan du søke deg inn på et masterprogram og senere på en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.