Opptak

Bachelor i sykepleie

Opptak

​​​​​

Opptakskrav

  • Generell studiekompetanse
    • Det er også mulig å søke på grunnlag av realkompetanse
  • Gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer)
  • Gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer). Karakterkravet i matematikk gjelder ikke hvis du har bestått ett av følgende programfag (minimum 140 timer): S1, S2, R1 eller R2.

Emnefritak/Godkjenning av tidligere fullført utdanning

Om du har fullført emner som kvalifiserer til emnefritak i sykepleierutdanningen kan du søke om å få disse emnene innpasset i studieplanen din. Du kan søke emnefritak så snart du har takket ja til studieplass. Vi anbefaler at du søker så tidlig som mulig for å få søknaden vurdert før studiestart.

Gå til denne nettsiden for å søke: Søk om godkjenning av utdanning - Kunnskapsbasen - NTNU

Poenggrenser

Det er separate opptak til bachelor i sykepleie i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. Poenggrensene som kreves for opptak kan derfor bli ulike i de tre studiebyene. Hvis du vil utdanne deg til sykepleier ved NTNU, kan du søke opptak til de tre studiebyene i prioritert rekkefølge. Hvis du ikke kommer inn på førstevalget ditt, kommer du kanskje inn på et av de andre.

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Krav om medisinsk egenerklæring

Dette studieprogrammet inneholder praksis i helsetjenesten. For å kunne starte praksisstudier må du levere en egenerklæring for tuberkulose og MRSA. Dette skjer etter studiestart, og du vil få praktisk informasjon etter at du har fått opptak ved NTNU.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak