Hva lærer jeg

Bachelor i sykepleie

Hva lærer du?

Som student ved NTNU vil du lære deg å bruke forskning i faget og å arbeide kunnskapsbasert. Du vil få kunnskaper og ferdigheter i å undervise og veilede pasienter og pårørende, og du får kunnskaper om helsepolitiske prioriteringer og juridiske rammer for yrkesutøvelsen.

Som student ved NTNU vil du bli introdusert til et helsefremmende perspektiv på helse og sykdom. I studiet vil du få anledning til å møte studenter fra andre helseprofesjoner. Du vil få innblikk i digitalisering og teknologibruk i helsetjenesten, og innovasjon og tjenesteutvikling er en del av undervisningen.

Læringsutbyttebeskrivelsene beskriver den sluttkompetansen du forventes å ha ved fullført bachelor i sykepleie ved NTNU, og beskrives som utbytte i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

En kandidat med fullført bachelor i sykepleie skal ha følgende totale læringsutbytte, i samsvar med Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning: