Bachelorprogram og årsstudium musikkvitenskap, Trondheim

Opptaksprøvene

Om opptaksprøvene

Søknadsfrist til musikkvitenskap er 15. april. Generelle spørsmål vedrørende opptak rettes til opptakskontoret, spesifikke spørsmål om opptak til musikkvitenskap som du ikke finner svar på her kan stilles til Institutt for musikk.

Alle søkere må bestå en teoretisk og praktisk opptaksprøve. Søkere får etter søknadsfristen en e-post med informasjon om opptaksprøven og dato for denne. Prøven avholdes i vårsemesteret, vanligvis i mai.

Bestått opptaksprøve til utøvende musikk ved universitetene og Norges musikkhøgskole godkjennes ved opptak til musikkvitenskap ved NTNU, så fremt søker oversender dokumentasjon på bestått opptaksprøve til Institutt for musikk. Dette gjelder også de som kan dokumentere bestått opptaksprøve til musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO).

Opptak til bachelorstudiet og årsstudiet i musikkvitenskap er basert på Samordna opptak og bestått opptaksprøve. Alle søkere må søke gjennom Samordna opptak.

Undervisning i de adgangsregulerte emnene er reservert de studentene som har fått opptak på programmet. Flere emner er imidlertid uten adgangsregulering, og er følgelig åpne for alle. Søkere til bachelorprogrammet og årsstudiet må kunne dokumentere kunnskaper i musikkteori og ferdigheter på ett instrument. Instrumentet må beherskes klart over elementærstadiet.

Fri, 15 Mar 2019 11:27:32 +0100

Gjennomføring av opptaksprøvene

1) Skriftlig del - musikkteori og hørelære

Skriftlig del av opptaksprøven består av tre hovedfelt:

 1. Musikkteori: Søkeren skal kunne redegjøre for følgende felter innen elementær musikkteori: Notasjon i bass- og diskantnøkkel, notasjon av takt og rytme, bestemmelse av intervaller, akkorder, besifringsymboler, skalaer, tonearter og kunne gjøre en enkel harmonisk analyse.
 2. Musikkhistorie: Søkeren kan bli prøvd i spørsmål som krever generell oversikt over musikkhistoriske hovedlinjer, stilarter og musikalske sjangre. Lytteeksempler fra diverse sjangre og epoker kan bli spilt.
 3. Hørelære: Denne delen av prøven omfatter blant annet melodidiktat og rytmediktat. Søkeren må kunne:
  • Skrive ned en forespilt akkordrekke og angi akkordene med funksjonssymboler eller besifring.
  • Skrive ned et forespilt rytmisk forløp.
  • Skrive ned en forespilt melodi.

Anbefalt litteratur

 • Musikklære: Finn Benestad: Musikklære: En grunnbok eller Nils E. Bjerkestrand, og Elef Nesheim: Grunnbok i musikklære.

 • Musikkhistorie: Finn Benestad: Musikkhistorisk oversikt eller Stein R. Martinsen, Ståle Reinåmo, og Knut Steffenak: Crescendo: Fra renessanse til rock.

 • Hørelære, en av følgende bøker: Nils E. Johansen: Hørelære - rytmer fra bladet: En lærebok til bruk i høyere utdanning i musikk, Nils E. Johansen: Hørelære - med på notene, Tone Sørvik: Hørelære, VK1/VK2, Petter Stigar: Lær å lytte eller Lavik, Babben, og Astrid Krognes: La det klinge! Lærebok i hørelære med CD.

 • Anbefalt innføringsbok i musikkvitenskap: Nicolas Cook: Music. A very short introduction.

2) Praktisk del

Etter bestått skriftlig prøve arrangeres samme dag en individuell praktisk prøve der søkeren dokumenterer sine ferdigheter på hovedinstrument. Mer om mulighetene for hovedinstrument på musikkvitenskap kan du lese om her.

På hovedinstrument forberedes to stykker som viser bredde innenfor din sjanger, på til sammen ca. 10 minutters varighet. Det forventes at stoffet som presenteres er godt gjennomarbeidet.

Søkeren har anledning til å medbringe akkompagnatør. Av hensyn til tidsbruk anbefales det å redusere omfanget av arrangement og bandmedspillere. Backing i form av innspilling anbefales. Instituttet skaffer ikke akkompagnatør, og kan heller ikke betale for eventuelt akkompagnement.

Opptaksprøve ved innpassing/overgang til bachelorprogrammet

Med ekstern utdanning

Studenter som har fått innpasset komponenter fra ekstern utdanning til bachelorstudiet i musikkvitenskap fra høgskoler eller tilsvarende utdanninger, skal dokumentere sine spilleferdigheter på hovedinstrument før de tas opp på studiet.

Fra årsstudiumet i musikkvitenskap ved NTNU

Det er ingen opptaksprøve for de som ønsker å fortsette på bachelorprogrammet etter å ha fullført årsstudiet i musikkvitenskap ved NTNU. Les NTNUs sider for søknad om overgang.

Bestått opptaksprøve gjelder for det året prøven avlegges og det påfølgende år.

Hvordan er studiet?

Les tidligere studenters erfaringer med musikkvitenskap ved NTNU.

Opptaksprøve 2019

Opptaksprøve til årsstudium og bachelorprogram musikkvitenskap: Oppstart mandag 6. mai kl. 09.00, auditorium D1, campus Dragvoll, Trondheim.