Instrumentalpedagog

Instrumentalpedagog

– Jobb for framtida
Student og lærer under sangundervisning
Foto: Lena Knutli

Siden praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på deltid er en bestanddel av det fireårige studieprogrammet i utøvende musikk er Institutt for musikk i samtaler med Norges musikkhøgskole (NMH) om et slikt tilbud med studiested Trondheim, i og med at NTNU har satt opptaket til dette studieprogrammet på pause.

Vi føler oss sikre på at vi kommer til å få i stand et slikt samarbeid, men må ennå ta noen forbehold.

Søknad om opptak vil etter planen bli håndtert av NMH, og lenke til søknad (med studiested Trondheim) og annen informasjon vil bli lagt på denne siden etter hvert som det blir klart. Vi antar det vil bli i starten av mars.

Institutt for musikk har i tillegg avsluttet samarbeidet med Institutt for lærerutdanning om ettårig praktisk-pedagogisk utdanning. Det er fremdeles mulig å ta ettårig PPU i musikk, innunder kunst og mediefag i skoleverket ved NTNU, men de som ønsker å ta ettårig PPU for å bli instrumental-/vokalpedagog anbefaler vi å søke hos vår samarbeidspartner NMH.

Har du spørsmål om dette, ta kontakt.

Spørsmål om opptak og organisering:
Vegard Stolpnessæter
Spørsmål om faglig innhold:
Wenche Waagen


Instrumentalpedagog

Instrumentalpedagog

Som ferdigutdannet musiker er det minst 80% sjanse for at du kommer til å ta på deg undervisningsarbeid. For sangere, gitarister og pianister er andelen enda høyere. Ved Institutt for musikk planlegger vi for dette, gjennom praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Praktisk-pedagogisk utdanning kvalifiserer deg til å jobbe som lærer innen ditt fagområde på videregående skole, i grunnskolen (5. - 10. trinn) og i kulturskole.

Om praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende musikk

Praktisk-pedagogisk utdanning

 • gjør deg først og fremst til en dyktig instrumental-/vokallærer
 • er praktisk
 • er relevant
 • øker din selvinnsikt og refleksjonsevne
 • styrker din kommunikasjonsevne
 • kan gjøre deg til en bedre musiker

PPU-studiet har praksis, seminarer og undervisning for studenter på klassisk sammen med jazz- og kirkemusikkstudenter som tar studiet som påbygning etter fullført bachelor. Studentaktive tilnærminger og kritisk tenkning er i fokus.

PPU består av 30 studiepoeng Instrumentaldidaktikk, 30 studiepoeng Pedagogikk og 100 timer praksis. I instrumentaldidaktikken møter du blant annet:

 • Lærestoff og metoder for instrumental- og vokalopplæring
 • Repertoar for begynner- til viderekomment nivå
 • Metoder for utvikling av gehør og notasjonsforståelse
 • Metoder for innstudering og øving
 • Gruppeundervisningsmetodikk
 • Innhold og undervisningsmetoder tilpasset instrumental/-vokalopplæring i musikklinjer og kulturskoler
 • Ensemblemetodikk og bandkurs

Lærerne i vokal-/instrumentaldidaktikk er blant de aller mest erfarne i landsdelen.

Kontrabasselev og lærer

Praksis i studiet

Praksisplassene er Trondheim kommunale kulturskole (TKK) og musikklinjene ved

 • Heimdal videregående skole
 • Trondheim Katedralskole
 • Orkdal videregående skole
 • Ole Viig videregående skole
 • Jazzlinja ved Sund folkehøgskole
 • Toneheim folkehøgskole

I tillegg kan du få praksis gjennom

 • Høyere musikkutdanning
 • Korps og kor, jazzfestivaler, Den norske kirke, musikkprosjekter
 • Egne elever
 • Inntakskommisjonene ved Institutt for musikk

I praksisperiodene får du trene i ulike undervisningssituasjoner, prøve ut idéer og møte interesserte elever, hele tiden under veiledning av erfarne lærere. Dette utvikler dine kommunikasjonsevner.

Kanskje vil du ha praksisundervisning ved den musikklinja du selv gikk en gang? Hver enkelt student følges opp individuelt, samtidig som vi vektlegger betydningen av læring i fellesskapene.


Praktisk-pedagogisk utdanning integrert i bachelorstudiet

Bachelorstudenter på studieretning klassisk kan velge integrert praktisk-pedagogisk utdanning som en del av det 4-årige bachelorstudiet. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) tas over to år i 3. og 4. studieår.

For å få starte på PPU som en del av bachelorstudiet må du ha fullført 120 studiepoeng (2 år) før oppstart.

Studenter på studieretning jazz og kirkemusikk må ta PPU som påbygning etter fullført bachelor eller master.


..Som en godt voksen student har FPPU-studiet gitt meg muligheten til å reflektere over, utvikle og dermed forbedre min egen praksis. Jeg har på en måte funnet meg selv gjennom studiet. (Elizabeth Nygård, musikklærer, sanger og student)

For deg som ikke har PPU integrert i bachelorstudiet

Studenter som går jazzlinja, kirkemusikk eller allerede har fullført en musikerutdanning kan ta praktisk-pedagogisk utdanning etter fullført master- eller bachelorstudium. Du kan da velge ett års fulltidsstudium (PPU) eller et deltidsstudium over to år.

Deltidsstudiet er særskilt tilrettelagt for de som er i jobb, vil kombinere studiet med andre studier eller trenger videreutdanning.

Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Mer om opptakskrav og søknadfrister til PPU finner du på studieprogrammenes nettsider.

 

Vil du vite mer? 

Kontakt oss: