course-details-portlet

KUH1022 - Europeisk kunst fra 1400 til 1800

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet dekker den klassiske kunstens tradisjon i Europa fra 1400-tallets renessanse til nyklassisismen. Perioden var karakterisert av økonomisk og kulturell ekspansjon, handel og utveksling med fremmede kulturer. Utviklingen av kunsten, som har forskjellige sentre, er knyttet til kirken, fyrsters hoff og borgerskapet. Emnet tar for seg europeisk kunst i denne perioden og hvordan norsk kunst blir en del av denne tradisjonen.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:

  • grunnleggende kunnskap om billedkunst fra renessansen til nyklassisismen
  • kunnskap om forbindelsen mellom skiftende kunstuttrykk og strømninger i samfunnet
  • forståelse for og kunne gjøre rede for sentrale kunsthistoriske og teoretiske begrep

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

  • gjennomføre en stilanalyse, og reflektere over hvor og når et verk er produsert på bakgrunn av stilistiske og ikonografiske kjennetegn
  • gjøre rede for og bruke sentrale kunsthistoriske og kunstteoretiske begreper som brukes i denne perioden
  • plassere kunsten i en videre kulturhistorisk kontekst

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har ulike undervisningsformer, som kan være forelesning, seminar eller gruppeundervisning samt ekskursjoner.

Obligatoriske aktivitet: en skriftlig øvingsoppgave må være bestått før sluttvurdering i emnet.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra instituttet eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Individuell oppgave

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en 3-dagers hjemmeeksamen. Bokstavkarakter.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum omfatter ca. 1500 sider, inkl. illustrasjoner.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KUH1018 15.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kunsthistorie
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU