Hva kan jeg bli?

Geir Mogen/NTNU
Bachelor i geologi - Trondheim

Hva kan jeg bli?

Skal noe bygges, må en geolog uttale seg. Går det skred, må geologer på plass for å vurdere og sikre. Skal mineraler eller andre ressurser hentes ut, må geologer involveres. Geologene utgjør en viktig yrkesgruppe innen en rekke nærings- og samfunnsområder. Dette er noe av det du kan jobbe med:

 • Forsvarlig forvaltning av naturressurser 
 • Gjenbruk av naturressurser
 • Undersøkelse og håndtering av miljøforurensning
 • Arealplanlegging
 • Anvendelse av berggrunnen til konstruksjoner som tunneler, fjellhaller og deponier
 • Forebygging av naturkatastrofer som skred og ras
 • Finne og utnytte naturressurser som grunnvann, malmer, mineraler, naturstein, grunnvarme, olje og gass

Geologer har også den nødvendige kunnskapen og bakgrunnen som skal til for å kunne samarbeide med spesialister fra andre fagområder. Sammen med andre spesialister vil du kunne løse viktige oppgaver for samfunnet, næringslivet og industrien.
 

Relevante arbeidsplasser

 • Kommunale og fylkeskommunale etater
 • Konsulentselskaper
 • Statens vegvesen
 • Veidekke
 • Skanska
 • Bane NOR
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Statnett
 • Bergindustrien
 • Oljeindustrien
 • Anleggsbransjen
 • Videregående skoler

Videre studier

Med en bachelor i geologi har du spesielt godt grunnlag for å søke på 2-årig master i geologi ved NTNU.

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.