Hva kan jeg bli?

Bachelor i geologi - Trondheim

Hva kan du bli?

Foto: Geir Mogen/NTNU

Skal noe bygges, må en geolog uttale seg. Går det skred, må geologer på plass for å vurdere og sikre. Skal mineraler eller andre ressurser hentes ut, må geologer involveres. Geologene utgjør en viktig yrkesgruppe innen en rekke nærings- og samfunnsområder. Dette er noe av det du kan jobbe med:

 • Forsvarlig forvaltning av naturressurser 
 • Gjenbruk av naturressurser
 • Undersøkelse og håndtering av miljøforurensning
 • Arealplanlegging
 • Anvendelse av berggrunnen til konstruksjoner som tunneler, fjellhaller og deponier
 • Forebygging av naturkatastrofer som skred og ras
 • Finne og utnytte naturressurser som grunnvann, malmer, mineraler, naturstein, grunnvarme, olje og gass

Geologer har også den nødvendige kunnskapen og bakgrunnen som skal til for å kunne samarbeide med spesialister fra andre fagområder. Sammen med andre spesialister vil du kunne løse viktige oppgaver for samfunnet, næringslivet og industrien.
 

Relevante arbeidsplasser

 • Kommunale og fylkeskommunale etater
 • Konsulentselskaper
 • Statens vegvesen
 • Veidekke
 • Skanska
 • Bane NOR
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Statnett
 • Bergindustrien
 • Oljeindustrien
 • Anleggsbransjen
 • Videregående skoler

Videre studier

Med en bachelor i geologi har du spesielt godt grunnlag for å søke på 2-årig master i geologi ved NTNU.

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

9000 studenter som ble uteksaminert mellom 2019-2021 har fortalt hvordan det har gått med dem etter studiene på NTNU. Les om NTNUs kandidatundersøkelse.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.