Studiets oppbygning V

Bachelor i geologi

Studiets oppbygning

Studiets oppbygning bgeol bilde

Studenter ser på steinprøver i et undervisnngsrom
Foto: Geir Mogen/NTNU

studiets oppbygning geologi

Bachelor i geologi gjennomføres på 3 år og tilsvarer 180 studiepoeng. Hvert år er delt i to semester med 30 studiepoeng. Detaljert studieplan for geologi finner du nederst på siden.

1. studieår 

I første studieåret har du innførende emner (fag) i geologi, matematikk, kjemi og fysikk. Dette er emner som tas av studenter på mange ulike studieprogram.

Du velger matematikk- og fysikkemner avhengig av hvilke fag du har hatt på videregående skole. Flere ingeniør- og teknologiemner har spesielle krav til forkunnskaper i matematikk og fysikk, så valget kan påvirke valgmulighetene i senere studieår.

2. studieår 

I andre studieår går du mer i dybden i geologiemnene, i tillegg har du nyttige støttefag. I enkelte emner har du undervisning sammen med studenter fra andre studieprogram. På våren i andre studieår velger du mellom tre studieretninger:

3. studieår

I tredje studieår fortsetter du din spesialisering. Du vil også har emner som viser sammenhengen mellom ulike tema innen geologi og de grunnleggende emnene du har hatt i realfag.

I studieretningene Miljø- og geoteknologi og Grunnleggende og anvendt geologi kan du velge mellom mange emner. I studieretning Arktisk geologi er emnene fastsatt av Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Det er lagt til rette for at du kan ta et utvekslingsopphold i utlandet i løpet av tredje studieår. Velger du Arktisk geologi tar du tredje studieår på Svalbard.


annen info

Utveksling

Et studieopphold i utlandet er lærerikt og spennende. Lærestedet må være godkjent. Emnene du skal ta i utlandet må også godkjennes som fullverdige erstatninger for de emnene du har i din studieplan ved NTNU. 

Arbeidsinnsats

Bachelor i geologi er et fulltidsstudium. Ett semester tilsvarer ca. 800 timer med forelesning, veiledning, øvinger og selvstendig arbeid.

Pensum

Ved studiestart vil dine faglærere orientere om hvilke lærebøker du bør kjøpe, så vent med innkjøp. I tillegg til lærebøker kan det komme anbefalinger om tilleggslitteratur eller kompendier. Lærebøker kan kjøpes brukt hvis de ikke har blitt revidert det siste studieåret.

Timeplan

Timeplanen er ikke klar før studiestart. Informasjon om timeplanen får du ved studiestart.

PC

Du må ha en bærbar PC med god kapasitet, med trådløskort og programvare som gjør det mulig å bruke vår digitale læringsplattform og kommunisere med studiestedet.


Studieplan

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan