Studiemiljø V

Studenter på eskursjon
Geir Mogen/NTNU

Studiemiljø

Bachelor i geologi - Trondheim

Studiemiljø

På geologi benytter vi i stor grad feltundervisning og ekskursjoner i undervisningen. Studiet har også hele NTNU-miljøet å spille på når det gjelder muligheter for å "plukke" interessant og anvendt tilleggskompetanse.

Institutt for geovitenskap og petroleum har oppnådd så vel internasjonal som nasjonal anerkjennelse for den etablerte tverrfagligheten mellom basale geofag og de anvendte teknologifagene.

Tett kontakt med bergindustrien muliggjøres ved hjelp av den ideelle samarbeidsorganisasjon Bergringen.


Laboratorier

Innen flere områder bruker studieprogrammet profesjonelle laboratorier og utstyr for prøving og utvikling. Disse laboratoriene utfører en mengde eksterne oppdrag, i tillegg til at de er brukt til studenters arbeid innen geologifagene og instituttets forskningsprosjekter.

Mineralogisk / kjemisk analyselab

Avansert utstyr for kjemiske analyser og mineralbestemmelser.

Ingeniørgeologisk / bergmekanisk lab

Brukes til å undersøke en rekke egenskaper knyttet til bruk av bergarter og løsmasser til forskjellige formål. Både til bruk som byggeråstoffer og for å bestemme bergets egnethet til fjellhaller og tunneler.

Oppredningslaboratoriet

Brukes til å teste geologiske ressurser med tanke på mulighetene til å framstille økonomiske og attraktive produkter for samfunnet. Miljølab'en brukes til å undersøke støv/fiber og forhold knyttet til helse og forurensninger.

Mikroskoplaboratorium

Moderne mikroskop for både gjennomlys og pålys brukes.

Lese- og datasaler

Alle årskull har egne lese- og datasaler hvor det er nettverkskontakter eller trådløst på de fleste plassene. Stasjonære PCer er satt opp på et utvalg av plassene, og etter studentenes ønsker en egen datasal hvor alle plasser er satt opp med PC-er med tilgang på printere/skannere.

Linjeforeningen

Bergstuderendes Forening er en av de eldste linjeforeninger med tradisjoner helt tilbake til 1757, selv om selve navnet og foreninga slik den er i dag, "bare" har røtter tilbake til 1914. Tradisjonene ønsker vi å holde i hevd, og forutsetningen for at vi skal få en god linjeforening er at mange deltar og kommer med ideer og kritikk.

Foreningen drives av studenter (og noen ivrige uteksaminerte medlemmer). Styret som består av 8 personer i hovedstyret + en mengde andre, velges på generalforsamling hvert semester. Styrets oppgave er å koordinere og stå ansvarlig for alle aktivitetene i foreninga. Generalforsamlingen (høst og vår) avgjør de største sakene, som styret følger opp.


Bergringen

Bergringen er en ideell samarbeidsorganisasjon mellom studenter ved Institutt for geovitenskap og petroleum og Bergindustriens bransjeorganisasjoner og bedrifter.

Formålet med Bergringen er å bidra til å øke søkningen og interessen for høyere utdanning innen bergfag.

Bergringen skal være et instrument for en tettere relasjon mellom instituttet, studenter og bergindustrien. Bergringen skal bidra til å sikre høyere utdannet kompetent arbeidskraft til bergindustrien.


Studiebyen Trondheim

Trondheim har flere ganger blitt kåret til Norges beste studentby. En av grunnene til dette er de flere titalls studentorganisasjonene som fins. Disse er med på å bidra til en variert og spennende studietilværelse. Hver femte innbygger i byen er også student.

Samfundet, UKA , ISFIT, Tekna og NTNUI er alle eksempler på samlesteder for engasjement, læring og trivsel. Her får de studenter som ønsker det også nyttig organisasjons- og arbeidserfaring.


I serien Jævli flink får du innblikk i studiehverdagen til seks teknoogistudenter ved NTNU. Se serien på YouTube.

Følg Institutt for geovitenskap og petroleum i sosiale medier