Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Geologi

– Søk opptak

Opptakskrav:

Normalt gjelder generell studiekompetanse + Matematikk R1 eller Matematikk S1 + S2, og en av følgende:

  • Matematikk (R1 + R2) eller
  • Fysikk (1 + 2)  eller
  • Kjemi (1 + 2)  eller
  • Biologi (1 + 2) eller
  • Informasjonsteknologi (1 + 2) eller
  • Geofag (1 + 2) eller
  • Teknologi og forskningslære (1 + 2)

Kjemi: Geologistudiet bygger på gode kunnskaper i kjemi. I første semester tar man grunnleggende geologi-, kjemi- og matematikkemner der kunnskap tilsvarende Matematikk R1 + Kjemi (1+2) vil være et godt grunnlag.

Ytterligere informasjon om opptaksregler. 

Tidligere opptaksgrenser

År Ordinær kvote Førstegangskvote
Poenggrenser
2017 51,0 48,3
2016 50,4 49,9
2015 53 49,6

Poenggrensene er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.

Hvordan søke opptak

Søk opptak via samordna opptak

Frist: 15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning.
Frist:   1. mars – for deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden).

Last opp dokumentasjon

Frist: 10. mai – Fristen er 20. mars for deg med søknadsfrist 1. mars. Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

Frist: 1. juli –  Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette i etterkant.

Omprioritere studieønske

Frist: 1. juli – Siste frist for å omprioritere studieønskene dine.

Svar på søknaden

Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden 20 juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 26. juli.


Spørsmål

Ofte stilte spørsmål med svar

Ta gjerne kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta kontakt med Opptakskontoret tlf. 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål om opptaket.


Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak     

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i geologi (3-årig)
Studiepoeng: 180
Studieprogramkode: BGEOL
Undervisningsform: Heltid

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194859

Ansvarlig fagmiljø: Institutt for geovitenskap og petroleum
Ansvarlig fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Informasjonen gjelder for inneværende studieår

Etter endt bachelorstudium i geologi

Masterstudiet i Geologi (2-årig), se egen beskrivelse

Etter endt bachelorstudium kan en søke opptak til toårige masterstudier. Les mer om det å kvalifisere seg for opptak til masterstudiet i geologi.