Opptak

Bachelor i geologi - Trondheim

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1 eller Matematikk S1 + S2, og en av følgende:

  • Matematikk (R1 + R2) eller
  • Fysikk (1 + 2)  eller
  • Kjemi (1 + 2)  eller
  • Biologi (1 + 2) eller
  • Informasjonsteknologi (1 + 2) eller
  • Geofag (1 + 2) eller
  • Teknologi og forskningslære (1 + 2)

Geologistudiet krever gode kunnskaper i kjemi. I første semester tar du grunnleggende emner i geologi, kjemi og matematikk. Matematikk R1 og Kjemi (1+2) vil være et godt grunnlag.
 


Forkurs

Hvis du har generell studiekompetanse men mangler realfagsfordypning, kan du kvalifisere deg for opptak ved å ta NTNUs halvårig realfagskurs eller 1-årig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanningen. Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanningen tilbys i Trondheim og Ålesund. Det halvårige realfagskurs tilbys i Trondheim i vårsemesteret.


 

Tidligere opptaksgrenser

År Ordinær kvote Førstegangskvote
2023 57,9 53,1
2022 57,0 53,0
2021 55,4 53,0
2020 54,4 51,0

Studiet har 34 studieplasser.